Τομείς Δραστηριότητας

Εμπορικές Επιχειρήσεις

Η ασφάλεια κυρίως από κλοπές σε χώρους εμπορικής προβολής, δίκτυα λιανικής πώλησης και πολυκαταστήματα, είναι παράγοντας που επιδρά άμεσα στην κερδοφορία της εμπορικής επιχείρησης.

Οι λύσεις που εφαρμόζουμε βασίζονται σε σύγχρονες τεχνολογίες και διακριτικές μεθόδους όπως:

  • Antitheft Protection Systems
  • Store Detectives
  • Video Analytics

Παράλληλα, οι τεχνολογικές λύσεις που χρησιμοποιούμε επεκτείνονται σε εφαρμογές marketing όπως Line (Queue) Analysis και People Counting.