Αειφόρος Ανάπτυξη

Μία από τις θεμελιώδεις αρχές λειτουργίας μας στην ESA, είναι η εθελοντική ενσωμάτωση δραστηριοτήτων με κοινωνική και περιβαλλοντική διάσταση. Η συνεισφορά καθώς και η ανάπτυξη δράσεων οι οποίες ωφελούν στην πρόοδο και την ευημερία της κοινωνίας μας, είναι παράγοντες ιδιαίτερα σημαντικοί, αφού θεωρούμε ότι καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό την επιχειρηματική εξέλιξη και την μακροπρόθεσμη επιτυχία της εταιρείας μας.

Αφουγκραζόμαστε ευαισθησίες, ανησυχίες και προβληματισμούς, εστιάζοντας όχι μόνο στην ανάπτυξη εργαζομένων - πελατών & προμηθευτών αλλά και στην ευημερία του κοινωνικού συνόλου. Δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στον οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο των ενεργειών μας, σε αλληλεπίδραση και συνεργασία με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Όλοι εμείς οι άνθρωποι της ESA, πιστεύουμε ότι ένας σημαντικός βαθμός κοινωνικής ευθύνης περνά μέσα στη λήψη επιχειρησιακών αποφάσεων! Ως εκ τούτου, δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να συνεισφέρουμε στην οικονομική ανάπτυξη, βελτιώνοντας παράλληλα την ποιότητα ζωής των εργαζομένων μας και των οικογενειών τους, της τοπικής κοινότητας που μας φιλοξενεί αλλά και της κοινωνίας γενικότερα.

24ωρο Κέντρο
Διαχείρισης Συμβάντων
Τηλ.:210 3413700-1
Ακολουθήστε μας
Αθήνα
Ηνιόχου 26, 152 38
Χαλάνδρι
Πτολεμαίου 14, 152 38
Χαλάνδρι
Τηλ.:214 1001 400
Email:
Θεσσαλονίκη
9ο χλμ Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών, . 555 35
Πυλαία
Τηλ.:214 1001 450

Επωνυμία : ESA SECURITY SOLUTIONS SA  Νομική μορφή : Ανώνυμη εταιρεία Έδρα :9ο χλμ Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών  Πυλαία Θεσσαλονίκη  Αριθμός ΓΕΜΗ : 058154004000