Πιστοποιήσεις - Αδειοδοτήσεις

Στην ESA Security Solutions SA δεσμευόμαστε στην εφαρμογή και τήρηση Ενιαίου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, σύμφωνα με τις εθνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς κανονιστικές διατάξεις.

Ανεξάρτητοι διαπιστευμένοι Φορείς Πιστοποίησης επιτηρούν το σύνολο των διαδικασιών της εταιρείας μας σε ετήσια βάση, σύμφωνα με τις προδιαγραφές των διεθνών προτύπων που παρατίθενται αναλυτικά:

24ωρο Κέντρο
Διαχείρισης Συμβάντων
Τηλ.:210 3413700-1
Ακολουθήστε μας
Αθήνα
Ηνιόχου 26, 152 38
Χαλάνδρι
Πτολεμαίου 14, 152 38
Χαλάνδρι
Τηλ.:214 1001 400
Email:
Θεσσαλονίκη
9ο χλμ Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών, . 555 35
Πυλαία
Τηλ.:214 1001 450

Επωνυμία : ESA SECURITY SOLUTIONS SA  Νομική μορφή : Ανώνυμη εταιρεία Έδρα :9ο χλμ Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών  Πυλαία Θεσσαλονίκη  Αριθμός ΓΕΜΗ : 058154004000