Άδεια Λειτουργίας Ιδιωτική Εταιρεία Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας

Η ESA είναι αδειοδοτημένη από το Υπουργείο Εσωτερικών (Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας) ως Ιδιωτική Εταιρεία Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας σύμφωνα με τον Ν. 2518/2017 όπως ισχύει.

24ωρο Κέντρο
Διαχείρισης Συμβάντων
Τηλ.:210 3413700-1
Ακολουθήστε μας
Αθήνα
Ηνιόχου 26, 152 38
Χαλάνδρι
Πτολεμαίου 14, 152 38
Χαλάνδρι
Τηλ.:214 1001 400
Email:
Θεσσαλονίκη
Ποσειδώνος 87, 570 01
Πυλαία
Τηλ.:214 1001 450