Άδεια Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας Αερομεταφορών

H ESA είναι πιστοποιημένος φορέας από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας για την παροχή υπηρεσιών ασφαλείας αερομεταφορών σύμφωνα με τον ΕΚΑΠΑ.

24ωρο Κέντρο
Διαχείρισης Συμβάντων
Τηλ.:210 3413700-1
Ακολουθήστε μας
Αθήνα
Ηνιόχου 26, 152 38
Χαλάνδρι
Πτολεμαίου 14, 152 38
Χαλάνδρι
Τηλ.:214 1001 400
Email:
Θεσσαλονίκη
Ποσειδώνος 87, 570 01
Πυλαία
Τηλ.:214 1001 450