Στέλεχος Επικοινωνίας και Marketing

Περιοχή: Χαλάνδρι
Προφίλ Υποψηφίου:
 • Πτυχίο ανώτατης σχολής στους τομείς Επικοινωνίας / Διαφήμισης / Marketing
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών σε σχετικό αντικείμενο
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας
 • Επικοινωνιακές και οργανωτικές δεξιότητες
 • Επαγγελματισμός, σοβαρότητα και υπευθυνότητα
 • Δυνατότητα ταξιδίων
Αρμοδιότητες:
 • Συμμετοχή στον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την υλοποίηση των marketing plans της εταιρείας
 • Δημιουργία, σχεδιασμός και εφαρμογή καμπανιών marketing σε ψηφιακά, έντυπα και άλλα μέσα για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων
 • Δημιουργία πλάνου επικοινωνίας και διοργάνωση εταιρικών εκδηλώσεων
 • Προετοιμασία υλικού marketing για την προώθηση των εταιρικών σκοπών
 • Διαχείριση επικοινωνιακών ζητημάτων
 • Ενδυνάμωση του προφίλ της εταιρείας
 • Συνεχής ενημέρωση γύρω από τα θέματα του κλάδου μας
Προσφέρονται:
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Επιπλέον ιδιωτική ασφαλιστική κάλυψη
 • Διαρκής επιμόρφωση και εκπαίδευση
 • Ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης σε ένα δυναμικό περιβάλλον
24ωρο Κέντρο
Διαχείρισης Συμβάντων
Τηλ.:210 3413700-1
Ακολουθήστε μας
Αθήνα
Ηνιόχου 26, 152 38
Χαλάνδρι
Πτολεμαίου 14, 152 38
Χαλάνδρι
Τηλ.:214 1001 400
Email:
Θεσσαλονίκη
Ποσειδώνος 87, 570 01
Πυλαία
Τηλ.:214 1001 450