Υπάλληλος Τμήματος Προγραμματισμού

Περιοχή: Χαλάνδρι
Προφίλ Υποψηφίου:
 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ (Διοίκηση επιχειρήσεων/Οικονομικά)
 • Γνώση Αγγλικής Γλώσσας επιθυμητή
 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση επιθυμητή
 • Άριστη γνώση MS- Office
 • Γνώση Εργατικής Νομοθεσίας επιθυμητή
Αρμοδιότητες:
 • Έλεγχος προσωπικού
 • Ημερήσια καταχώρηση δεδομένων στο σύστημα προγραμματισμού της εταιρείας
 • Ενημέρωση και επικοινωνία σε θέματα προγραμματισμού
Προσφέρονται:
 • Άριστο εργασιακό περιβάλλον
 • Πρόσθετη ιδιωτική ασφαλιστική κάλυψη
 • Προοπτικές εξέλιξης σε μια δυναμικά αναπτυσσόμενη Εταιρεία
24ωρο Κέντρο
Διαχείρισης Συμβάντων
Τηλ.:210 3413700-1
Ακολουθήστε μας
Αθήνα
Ηνιόχου 26, 152 38
Χαλάνδρι
Πτολεμαίου 14, 152 38
Χαλάνδρι
Τηλ.:214 1001 400
Email:
Θεσσαλονίκη
Ποσειδώνος 87, 570 01
Πυλαία
Τηλ.:214 1001 450