Διαχειριστή Έργων Ασφαλείας (Contract Manager)

Περιοχή: Χαλάνδρι
Προφίλ Υποψηφίου:
 • Τουλάχιστον 5ετής προϋπηρεσία στον κλάδο εκ των οποίων 2 έτη σε θέση ευθύνης
 • Ηλικία έως 45 ετών
 • Γνώση Αγγλικών & MS Office
 • Ευχέρεια προφορικής και γραπτής επικοινωνίας
 • Πτυχίο ανωτέρας σχολής θα εκτιμηθεί
Αρμοδιότητες:
 • Παρακολούθηση έργων Ασφαλείας της Εταιρίας
 • Επίτευξη επιχειρησιακών & οικονομικών στόχων
 • Προγραμματισμός εργασίας προσωπικού
 • Έλεγχος προσωπικού Επικοινωνία με πελάτες
Προσφέρονται:
 • Ικανοποιητικός μισθός
 • Εταιρικό αυτοκίνητο - Κινητό τηλέφωνο
 • Δυνατότητα εξέλιξης σε ένα δυναμικό αναπτυσσόμενο περιβάλλον
 • Συνεχής εκπαίδευση Επιπλέον ασφαλιστική κάλυψη
24ωρο Κέντρο
Διαχείρισης Συμβάντων
Τηλ.:210 3413700-1
Ακολουθήστε μας
Αθήνα
Ηνιόχου 26, 152 38
Χαλάνδρι
Πτολεμαίου 14, 152 38
Χαλάνδρι
Τηλ.:214 1001 400
Email:
Θεσσαλονίκη
Ποσειδώνος 87, 570 01
Πυλαία
Τηλ.:214 1001 450