Προσωπικό Ασφαλείας

Περιοχή: Για όλη την Ελλάδα
Προφίλ Υποψηφίου:
  • Απολυτήριο Λυκείου
  • Υποχρεωτική άδεια προσωπικού ασφαλείας (βάσει του νόμου 2518/97)
  • Ηλικία από 18-25 ετών
  • Δυνατότητα απασχόλησης σε βάρδιες
  • Ενδιαφέρον και διάθεση για εργασία
  • Υπευθυνότητα και συνέπεια
  • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για άνδρες υποψηφίους
Προσφέρονται:
  • Συνεχής Εκπαίδευση
  • Επιπλέον Ασφαλιστική κάλυψη
  • Δυνατότητα εξέλιξης σε ένα δυναμικό περιβάλλον
24ωρο Κέντρο
Διαχείρισης Συμβάντων
Τηλ.:210 3413700-1
Ακολουθήστε μας
Αθήνα
Ηνιόχου 26, 152 38
Χαλάνδρι
Πτολεμαίου 14, 152 38
Χαλάνδρι
Τηλ.:214 1001 400
Email:
Θεσσαλονίκη
9ο χλμ Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών, . 555 35
Πυλαία
Τηλ.:214 1001 450

Επωνυμία : ESA SECURITY SOLUTIONS SA  Νομική μορφή : Ανώνυμη εταιρεία Έδρα :9ο χλμ Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών  Πυλαία Θεσσαλονίκη  Αριθμός ΓΕΜΗ : 058154004000