Ειδικές Υπηρεσίες Ασφαλείας

 • Ειδικές Υπηρεσίες Ασφαλείας
  Στα πλαίσια της ενοποίησης των συστημάτων και υπηρεσιών μας παρέχουμε υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας για την πλήρη αξιοποίηση και ευθυγράμμιση της εγκατεστημένης τεχνολογίας και του ανθρώπινου παράγοντα.

 • Ενοποιημένα Συστήματα Ασφαλείας
  Όπου το μέγεθος και η πολυπλοκότητα της εγκατάστασης το απαιτεί, γίνεται Τεχνική και Λειτουργική ενοποίηση των υποσυστημάτων ασφαλείας κάτω από μία κοινή πλατφόρμα εργασίας. Στόχοι μας είναι η εύρυθμη, εύχρηστη και αποτελεσματική λειτουργία των συστημάτων, η υποστήριξη του πλάνου ασφαλείας και του μηχανισμού λήψης αποφάσεων.

 • 24ωρο Κέντρο Διαχείρισης Συμβάντων
  Το 24ωρο Κέντρο Διαχείρισης Συμβάντων της εταιρείας μας, παρέχει υπηρεσίες λήψης, επεξεργασίας και διαχείρισης όλων των συστημάτων συναγερμού και εικόνας. Η διαχείριση γίνεται από μια έμπειρη ομάδα χειριστών με την τεχνολογική υποστήριξη λογισμικών υποδοχής, αξιολόγησης και δρομολόγησης των συμβάντων βάσει ενός προκαθορισμένου σχεδίου δράσης ανά εγκατάσταση, 365 ημέρες το χρόνο.

 • Υπηρεσίες Total Risk Management
  Μια έμπειρη ομάδα από μηχανικούς και ειδικούς συμβούλους ασφαλείας, αναλαμβάνει την εκτίμηση των κινδύνων, των ρίσκων και της τρωτότητας για κάθε εγκατάσταση ξεχωριστά και σχεδιάζει κατάλληλα μέτρα ασφαλείας (tailor made security solutions). Ταυτόχρονα αναλαμβάνει την εποπτεία και την επικαιροποίηση του σχεδιασμού.

 • Υποστήριξη Δικτύου Συνεργατών
  Συνεργαζόμενοι επί σειρά ετών με διεθνείς επώνυμους κατασκευαστές, παρέχουμε προιόντα ασφαλείας και τεχνογνωσία στο Πανελλαδικό δίκτυο Συνεργατών μας.
24ωρο Κέντρο
Διαχείρισης Συμβάντων
Τηλ.:210 3413700-1
Ακολουθήστε μας
Αθήνα
Ηνιόχου 26, 152 38
Χαλάνδρι
Πτολεμαίου 14, 152 38
Χαλάνδρι
Τηλ.:214 1001 400
Email:
Θεσσαλονίκη
9ο χλμ Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών, . 555 35
Πυλαία
Τηλ.:214 1001 450

Επωνυμία : ESA SECURITY SOLUTIONS SA  Νομική μορφή : Ανώνυμη εταιρεία Έδρα :9ο χλμ Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών  Πυλαία Θεσσαλονίκη  Αριθμός ΓΕΜΗ : 058154004000