Περιβαλλοντολογικές ευαισθησίες και εφαρμογές

anakyklosi

Στην ESA καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια προώθησης περιβαλλοντικής συνείδησης και δράσεων, τόσο σε επίπεδο επιχειρηματικής δραστηριότητας, όσο και σε επίπεδο λειτουργίας των εγκαταστάσεών μας. Φιλικοί και 

ευαισθητοποιημένοι προς το περιβάλλον, είμαστε πιστοποιημένοι σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO:14001 στους ακόλουθους τομείς:

  • Προαγωγή της ανακύκλωσης στους χώρους εργασίας
  • Τοποθέτηση ειδικών κάδων συγκέντρωσης χαρτιού, γυαλιού, πλαστικών, συσσωρευτών, αναλώσιμων εκτυπωτών και ηλεκτρονικού εξοπλισμού
  • Έλεγχο καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας και ενέργειες για μείωσή τηςESA security solutions - ανακύκλωσης
  • Αντικατάσταση ενεργοβόρου εξοπλισμού με αντίστοιχο χαμηλής κατανάλωσης
  • Μέτρηση και βελτίωση του ενεργειακού αποτυπώματος
  • Ορθολογική χρήση φυσικών πόρων

Επιπρόσθετα, στην εταιρεία μας, μέσω του Ενιαίου Συστήματος Διαχείρισης, έχουμε αναπτύξει και εφαρμόζουμε διαδικασία αναγνώρισης των πιθανών καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης ή των ενδεχόμενων ατυχημάτων, διασφαλίζοντας την αποφυγή πρόκλησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και τον περιορισμό τους σε περίπτωση που αυτές προκληθούν.

Η πρόληψη και η αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών ατυχημάτων πλαισιώνεται και από την καλή συντήρηση των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού, την εκπαίδευση των εργαζομένων αλλά και την προσπάθεια ελαχιστοποίησης των επιπτώσεων μέσω της χρήσης υλικών και διαδικασιών φιλικών προς το περιβάλλον.

24ωρο Κέντρο
Διαχείρισης Συμβάντων
Τηλ.:210 3413700-1
Ακολουθήστε μας
Αθήνα
Ηνιόχου 26, 152 38
Χαλάνδρι
Πτολεμαίου 14, 152 38
Χαλάνδρι
Τηλ.:214 1001 400
Email:
Θεσσαλονίκη
9ο χλμ Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών, . 555 35
Πυλαία
Τηλ.:214 1001 450

Επωνυμία : ESA SECURITY SOLUTIONS SA  Νομική μορφή : Ανώνυμη εταιρεία Έδρα :9ο χλμ Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών  Πυλαία Θεσσαλονίκη  Αριθμός ΓΕΜΗ : 058154004000