Ανοιχτή Γραμμή Επικοινωνίας με τους Εργαζόμενούς μας

MG 2363 crop

Τη λειτουργία Ανοιχτής Γραμμής Επικοινωνίας με τους Εργαζόμενους εγκαινίασε η ESA Security Solutions. Η τηλεφωνική γραμμή διαθέσιμη από τις 12 Φεβρουαρίου στον αριθμό 210 6001 104 από Δευτέρα έως και Παρασκευή (εκτός επίσημων αργιών), από τις 9:30έως τις 16:00.

Το προσωπικό της ESA θα έχει τη δυνατότητα να συζητά σε ένα πλαίσιο εμπιστευτικότητας, ειλικρίνειας και άμεσης απόκρισης για θέματα ιματισμού/εξοπλισμού, μισθοδοσίας, προγράμματος εργασίας, πωλήσεων (ενδιαφέρον για υπηρεσίες της εταιρείας μας από τρίτους), στελέχωσης, επιχειρησιακού χαρακτήρα καθώς και για ζητήματα που χρήζουν ειδικού χειρισμού.

Η Ανοιχτή Γραμμή Επικοινωνίας είναι μια ακόμα πρωτοβουλία - μαζί με την Έρευνα Επαγγελματικής Ικανοποίησης Εργαζομένων - που ξεκίνησε φέτος από την ESA με σκοπό τη συνεχή υποστήριξη ενός φιλικού, ασφαλούς και δίκαιου περιβάλλοντος εργασίας.

24ωρο Κέντρο
Διαχείρισης Συμβάντων
Τηλ.:210 3413700-1
Ακολουθήστε μας
Αθήνα
Ηνιόχου 26, 152 38
Χαλάνδρι
Πτολεμαίου 14, 152 38
Χαλάνδρι
Τηλ.:214 1001 400
Email:
Θεσσαλονίκη
Ποσειδώνος 87, 570 01
Πυλαία
Τηλ.:214 1001 450