Αλλαγή Μετοχικής σύνθεσης

Με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνουμε πως την 31/10/2014 ολοκληρώθηκε η διαδικασία αλλαγής της μετοχικής σύνθεσης της ESA security solutions Α.Ε. Η απόφαση για την παραπάνω πώληση είναι στα πλαίσια της γενικότερης στρατηγικής του ομίλου ISS που αφορά το σύνολο σχεδόν των εταιρειών παροχής υπηρεσιών ασφαλείας που κατέχει σε παγκόσμιο επίπεδο.

24ωρο Κέντρο
Διαχείρισης Συμβάντων
Τηλ.:210 3413700-1
Ακολουθήστε μας
Αθήνα
Ηνιόχου 26, 152 38
Χαλάνδρι
Πτολεμαίου 14, 152 38
Χαλάνδρι
Τηλ.:214 1001 400
Email:
Θεσσαλονίκη
Ποσειδώνος 87, 570 01
Πυλαία
Τηλ.:214 1001 450