“Προσλαμβάνουμε χαρακτήρα και εκπαιδεύουμε ικανότητα”

iss security heart img

Το HEART (Human Evaluation and Recruitment Tool) είναι η καρδιά της λειτουργίας μας! Πρόκειται για το πρωτοποριακό σύστημα που αναπτύξαμε και εφαρμόζουμε για την προσέλκυση, αξιολόγηση, επιλογή και εκπαίδευση των κατάλληλων ανθρώπων που επανδρώνουν τα έργα μας.

Μέσα από το HEART το τμήμα ανθρωπίνων πόρων έχει μία ολοκληρωμένη εικόνα των γνώσεων και της προσωπικότητάς κάθε υποψηφίου, η οποία αξιοποιείται με την τοποθέτηση του κατάλληλου ανθρώπου στην κατάλληλη θέση. Με το HEART επιλέγουμε συνεργάτες και όχι υπαλλήλους, δημιουργούμε επαγγελματίες με πρωτοβουλία και υπευθυνότητα.

Το HEART αξιοποιεί μια σύγχρονη πλατφόρμα λογισμικού για τη διαχείριση της αναλυτικής βάσης πολύτιμων στοιχείων και πληροφοριών που έχουμε αναπτύξει. Τα εξειδικευμένα και πιστοποιημένα (από διεθνείς φορείς όπως το National Board for Certified Counselors- NBCC International) στελέχη μας, μέσω μιας σειράς αντικειμενικών αξιολογήσεων, οι οποίες διερευνούν γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες, αναζητούν και επιλέγουν τους καλύτερους υποψηφίους. Τα σημεία σημαντικής διαφοροποίησης από τις μέχρι σήμερα μεθόδους, συνίστανται, πέρα από την μελέτη βιογραφικών και την αξιολόγηση των τυπικών προσόντων των υποψηφίων, στις ακόλουθες διαδικασίες:

  • Τεχνική αξιολόγηση επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων, η οποία καλύπτει τόσο τη διερεύνηση της κατάρτισης του προσωπικού όσο και ειδικά γνωστικά αντικείμενα ιδιαίτερων απαιτήσεων.
  • Σταθμισμένη αξιολόγηση με τη χρήση ψυχομετρικών εργαλείων, όπως Ερωτηματολόγια Προσωπικότητας και Τεστ Ικανοτήτων, από τα οποία προκύπτουν συγκεκριμένα πρότυπα με αναλυτικές, εξατομικευμένες αναφορές.
  • Προσωπική συνέντευξη, βασισμένη σε διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα και εργαλεία (Global Career Development Facilitator, Mental Health Facilitator, Neuro-Linguistic Programming).

Με το HEART αναπτύσσουμε την ανθρώπινη διάσταση του οργανισμού μας. Επενδύουμε στα ποιοτικά χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες εξέλιξης των ανθρώπων μας και υλοποιούμε τις θεμελιώδεις εταιρικές μας αξίες: Αποτελεσματικότητα, Ειλικρίνεια, Επαγρύπνηση.

24ωρο Κέντρο
Διαχείρισης Συμβάντων
Τηλ.:210 3413700-1
Ακολουθήστε μας
Αθήνα
Ηνιόχου 26, 152 38
Χαλάνδρι
Πτολεμαίου 14, 152 38
Χαλάνδρι
Τηλ.:214 1001 400
Email:
Θεσσαλονίκη
9ο χλμ Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών, . 555 35
Πυλαία
Τηλ.:214 1001 450

Επωνυμία : ESA SECURITY SOLUTIONS SA  Νομική μορφή : Ανώνυμη εταιρεία Έδρα :9ο χλμ Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών  Πυλαία Θεσσαλονίκη  Αριθμός ΓΕΜΗ : 058154004000