Συμμετοχή του Lyktos Group στην ESA Security Solutions

lyktos

Υπεγράφη συμφωνία εξαγοράς του 45% της ESA SECURITY SOLUTIONS από το LYKTOS GROUP. Μεταξύ των δύο μερών συμφωνήθηκε επίσης η άμεση Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με αποτέλεσμα την απόκτηση του 55% από το LYKTOS GROUP (όμιλος εταιριών Μιχάλη Σάλλα).

Σκοπός της συμφωνίας και της συμμετοχής του LYKTOS GROUP είναι η ενίσχυση των κεφαλαίων της ESA και η περαιτέρω επέκταση του εξοπλισμού της για την ανάπτυξη των εργασιών της. Mε τους νέους πελάτες και την επέκταση των εργασιών της, θα υπάρξει σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών και του προσωπικού εντός διετίας.

Για το LYKTOS GROUP, η συμμετοχή στην ESA, είναι ο τέταρτος επενδυτικός χώρος στον οποίο o Όμιλος αναπτύσσεται τους τελευταίους μήνες. 
Έχει προηγηθεί σημαντική συμμετοχή:

  • στον κλάδο του Τουρισμού
  • στο Asset Management με την εταιρεία WEALTH, που έχει υπό διαχείριση κεφάλαια περισσότερα από 200 εκ. €
  • στο Banking, ως στρατηγικός επενδυτής στην ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ. Η σχετική εγκριτική διαδικασία συμμετοχής του LYKTOS GROUP στην Τράπεζα βρίσκεται σε τελικό στάδιο.

Επενδύσεις της LYKTOS GROUP έχουν κατά το παρελθόν πραγματοποιηθεί στον χώρο της Οινοποιίας και σε καινοτόμες Τεχνολογίες.

24ωρο Κέντρο
Διαχείρισης Συμβάντων
Τηλ.:210 3413700-1
Ακολουθήστε μας
Αθήνα
Ηνιόχου 26, 152 38
Χαλάνδρι
Πτολεμαίου 14, 152 38
Χαλάνδρι
Τηλ.:214 1001 400
Email:
Θεσσαλονίκη
Ποσειδώνος 87, 570 01
Πυλαία
Τηλ.:214 1001 450