Νέες Υπηρεσίες Κ9 Βιοανίχνευσης και Ανίχνευσης Εκρηκτικών

dog 2Στην ένταξη μίας νέας και προηγμένης υπηρεσίας προχώρησε η ESA Security Solutions στο portfolio των Λύσεων Ασφαλείας. Η ESA προσφέρει εξειδικευμένες υπηρεσίες βιοανίχνευσης και ανίχνευσης εκρηκτικών ουσιών και μηχανισμών σε κρίσιμες και υψηλής επικινδυνότητας υποδομές με κυνοτεχνικές ομάδες (συνοδοί και σκύλοι Κ9).

«Η ESA ενισχύει μέσα από τις εξειδικευμένες συνεργασίες της το portfolio Λύσεων Ασφαλείας που παρέχει στους πελάτες της, καλύπτοντας πλήρως νέες επιχειρησιακές ανάγκες και απαιτήσεις. Είμαστε ο σπουδαιότερος οργανισμός ασφαλείας στην Ελλάδα, αποτελώντας το μοναδικό σημείο παροχής σύνθετων, αποτελεσματικών και προστιθέμενης αξίας Λύσεων Ασφαλείας στην Ελληνική αγορά», δήλωσε ο Παναγιώτης Γαβαθάς, Εμπορικός Διευθυντής της ESA Security Solutions.

Οι υπηρεσίες βιοανίχνευσης και ανίχνευσης εκρηκτικών ουσιών και μηχανισμών με Κ9 παρέχονται σε συνεργασία με την εταιρεία ISM.

Πηγή: Security Manager - Posted On 10 Ιούλ 2018

24ωρο Κέντρο
Διαχείρισης Συμβάντων
Τηλ.:210 3413700-1
Ακολουθήστε μας
Αθήνα
Ηνιόχου 26, 152 38
Χαλάνδρι
Πτολεμαίου 14, 152 38
Χαλάνδρι
Τηλ.:214 1001 400
Email:
Θεσσαλονίκη
Ποσειδώνος 87, 570 01
Πυλαία
Τηλ.:214 1001 450