Randstad Employer Brand: Κορυφαίος εργοδότης στον κλάδο ασφάλειας η ESA Security Solutions

Πόλος έλξης για στελέχη της αγοράς και πρωταγωνιστής στην ανάπτυξη του κλάδου ασφάλειας στην Ελλάδα είναι η ESA Security Solutions, σύμφωνα με την τελευταία έρευνα Randstad Employer Brand (REBR).

 r3

Κάθε χρόνο η εν λόγω έρευνα καταγράφει ποιες επιχειρήσεις πρωτοστατούν στην ανάπτυξη της εγχώριας επιχειρηματικότητας σε κάθε κλάδο, ποιοι είναι οι οδηγοί της επιτυχίας τους αυτής και πόσο ελκυστικές εμφανίζονται ως εργοδότες μεταξύ των στελεχών τους με βάση την εικόνα των εργαζομένων.

Για το 2020, η έρευνα Randstad Employer Brand ανέδειξε την ESA Security Solutions κορυφαία εταιρεία στον κλάδο Security/Facilities Services, έχοντας ως βασικό άξονα για την ανάπτυξή της, την επιρροή της στον κλάδο και την ελκυστικότητά της ως προορισμός για τα κορυφαία στελέχη της αγοράς, την εξαιρετική της φήμη. Επιπλέον, η έρευνα, η οποία διεξήχθη μεταξύ 185.000 στελεχών από 6.136 επιχειρήσεις σε όλον τον κόσμο, ανέδειξε ότι τα υποψήφια στελέχη επιλέγουν τον επόμενο σταθμό της καριέρας τους όχι αποκλειστικά και μόνο με βάση το επίπεδο των απολαβών τους. Για την ακρίβεια, το 50% των υποψηφίων παγκοσμίως απάντησαν ότι δε θα επέλεγαν μια εταιρεία με κακή φήμη, ακόμα κι αν έπαιρναν υψηλό μισθό.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην έρευνα Randstad Employer Brand, οι εταιρείες που έχουν θετική εικόνα ως εργοδότες λαμβάνουν διπλάσιες αιτήσεις για εργασία, σε σύγκριση με τις εταιρείες που έχουν ένα πιο αδύναμο εργοδοτικό προφίλ.

Η οικοδόμηση σχέσεων εμπιστοσύνης με τους πελάτες και η ικανοποίηση των τελευταίων από την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών που λαμβάνουν, έχουν συντελέσει στην εξαιρετική φήμη της ESA Security Solutions στην Ελληνική αγορά.

Σε αυτό το πλαίσιο, η έρευνα Randstad Employer Brand αναδεικνύει την ESA Security Solutions ως την εταιρεία του κλάδου της που δημιουργεί τη μεγαλύτερη αξία, τόσο για την ίδια, όσο και για τα στελέχη της.

Εξαιρετικές συνθήκες – βέλτιστες πρακτικές

Η διάκριση της ESA Security Solutions αντανακλά τη διαχρονική προσπάθεια της εταιρείας να υιοθετεί βέλτιστες εργοδοτικές πρακτικές και να διαμορφώνει εξαιρετικές εργασιακές συνθήκες για τους εργαζομένους της, με αποτέλεσμα να έχει δημιουργήσει μια ισχυρή εικόνα στην αγορά ως υπεύθυνου και αξιόπιστου εργοδότη και πόλου έλξης για ταλαντούχους επαγγελματίες.

Σε μια εποχή που η αγορά εργασίας χαρακτηρίζεται από δύσκολες συνθήκες, γρήγορες  αλλαγές και ραγδαία ταχύτητα ανάπτυξης της τεχνολογίας, η ESA Security Solutions ανοίγει καθημερινά διαύλους επικοινωνίας με το προσωπικό της, δίνοντας λύσεις, υποστηρίζοντας την προσωπική εξέλιξη  του κάθε εργαζόμενου χωριστά, παρέχοντας διαρκή εκπαίδευση, καθώς επίσης ιδιωτική ασφάλιση και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε όλους τους εργαζόμενους.

Σε αυτό το πλαίσιο, η διάκριση της ESA Security Solutions, πιστοποιεί την ηγετική της θέση ως κορυφαίος εργοδότης στον κλάδο Ασφάλειας στην Ελλάδα.

Το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού της ESA Security S.A., ακολουθεί και υλοποιεί  τις αρχές και αξίες της εταιρίας , στηρίζοντας όλους τους εργαζόμενους που αποτελούν την   κινητήρια δύναμή και την αποτελεσματικότητά της ESA Security Solutions S.A.

Σε μια εποχή που η αγορά εργασίας χαρακτηρίζεται από δύσκολες συνθήκες, γρήγορες  αλλαγές και ραγδαία ταχύτητα ανάπτυξης της τεχνολογίας, το τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ακολουθεί τις τάσεις και τις  συνθήκες που επικρατούν , ανοίγοντας καθημερινά δίαυλους επικοινωνίας με τους εργαζομένους, δίνοντας λύσεις, δοκιμάζοντας αλλαγές και προετοιμάζοντας τον  δρόμο για την προσωπική εξέλιξη  του κάθε εργαζόμενου χωριστά, μέσα από στρατηγικές ανάπτυξης και αυτοβελτίωσης  .

Θεμελιώνοντας μια αδιάκοπη και αμφίδρομη ανοιχτή επικοινωνία μαζί τους,  χτίζονται ομάδες που  διαπνέονται από μια κουλτούρα υψηλής απόδοσης και επαγγελματισμού και που ενστερνίζονται το όραμα και τις αξίες της εταιρίας.

Πιστεύοντας στη διαρκή εκπαίδευση και επαγγελματική εξέλιξη, πραγματοποιούνται εκπαιδευτικά προγράμματα για τους 2500 εργαζομένους της ESA Security Solutions S.A., με στόχο την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους, την  ανάδειξη των ταλέντων τους, την επαγγελματική τους κατάρτιση, δημιουργώντας παράλληλα  ένα φυτώριο νέων στελεχών που θα πλαισιώσουν με τις γνώσεις και τη δυναμική τους την εταιρεία. Στην ESA Security Solutions S.A., το σταθερό επαγγελματικό περιβάλλον, η πολιτική αναγνώρισης και ανταμοιβών , το υψηλό ποσοστό ικανοποίησης των «εσωτερικών πελατών»  γίνονται πόλος έλξης για νέους εργαζόμενους και παράγοντας δέσμευσης και ικανοποίησης για τους παλαιότερους.

Παράλληλα, το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, υλοποιώντας την δέσμευση της εταιρίας για ανταποδοτική προσφορά προς την κοινωνία , αναπτύσσει δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, ενώ παράλληλα προχωρά σε δωρεές και φιλανθρωπίες σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες.

 

Μπορείτε να βρείτε ολόκληρο το Report για το 2020 εδώ: https://banks.com.gr/wp-content/uploads/2020/06/gr_rebr-2020_countryreport.pdf

24ωρο Κέντρο
Διαχείρισης Συμβάντων
Τηλ.:210 3413700-1
Ακολουθήστε μας
Αθήνα
Ηνιόχου 26, 152 38
Χαλάνδρι
Πτολεμαίου 14, 152 38
Χαλάνδρι
Τηλ.:214 1001 400
Email:
Θεσσαλονίκη
Ποσειδώνος 87, 570 01
Πυλαία
Τηλ.:214 1001 450