Η ESA ανέλαβε την ασφάλεια του Ομίλου Φαρμακευτικών Εταιρειών Τσέτη (Uni-pharma & Ιntermed).

Από το 2020, η ESA έχει αναλάβει την ολοκληρωμένη κάλυψη της ασφάλειας του Ομίλου Φαρμακευτικών Εταιρειών Τσέτη (ΟΦΕΤ).

O όμιλος δραστηριοποιείται στο χώρο του φαρμάκου, με εταιρείες που συγκαταλέγονται ανάμεσα στις μεγαλύτερες φαρμακοβιομηχανίες της Ελλάδας. Ο ΟΦΕΤ έχει κατακτήσει πληθώρα διακρίσεων, σε πολλούς και διαφορετικούς  τομείς στον χώρο, διαθέτει υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και παρουσιάζει διαρκή ανάπτυξη, βασιζόμενος πάντα στην ποιότητα των ανθρώπων του, την καινοτομία και τις θεμελιώδεις εταιρικές του αξίες.

Η ESA, παρέχει επανδρωμένες υπηρεσίες ασφαλείας για το σύνολο των εγκαταστάσεων του Ομίλου, έλεγχο πρόσβασης, διαχείριση εικόνας, συστημάτων ασφαλείας & πυρασφάλειας, αλλά και απομακρυσμένης παρακολούθησης σημάτων συναγερμού, μέσω του 24ωρου Κέντρου Διαχείρισης Συμβάντων της ESA.

24ωρο Κέντρο
Διαχείρισης Συμβάντων
Τηλ.:210 3413700-1
Ακολουθήστε μας
Αθήνα
Ηνιόχου 26, 152 38
Χαλάνδρι
Πτολεμαίου 14, 152 38
Χαλάνδρι
Τηλ.:214 1001 400
Email:
Θεσσαλονίκη
Ποσειδώνος 87, 570 01
Πυλαία
Τηλ.:214 1001 450