Την κάλυψη των αναγκών ασφάλειας της EUROENERGY ανέλαβε η ESA

Η ESA από τον Απρίλιο του 2020, έχει αναλάβει την κάλυψη των αναγκών ασφάλειας της EUROENERGY, θυγατρικής εταιρείας Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) του ομίλου Libra,που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και στη Ρουμανία,  με εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών  και αιολικών πάρκων. Με την εξαγορά υφιστάμενων λειτουργικών μονάδων αλλά και με την δημιουργία νέων, η EuroEnergy αυξάνει διαρκώς το χαρτοφυλάκιό της στοχεύοντας πάντα στην παροχή βιώσιμης ενέργειας σε ανταγωνιστικές τιμές.

Αρωγός στο έργο της , η ESA παρέχει την ηλεκτρονική παρακολούθηση των σημάτων των συναγερμών σε 32 φωτοβολταϊκά  πάρκα, με ταυτόχρονη  ηλεκτρονική επαλήθευση συναγερμών (Video Verification) και πάντα μέσω του πιστοποιημένου Κέντρου Διαχείρισης Συμβάντων (ΚΔΣ) της.

Στα πλαίσια των παρεχόμενων υπηρεσιών, το τεχνικό προσωπικό της ESA έχει αναλάβει τόσο την αναβάθμιση των συστημάτων παρακολούθησης των πάρκων με την χρήση νέων προηγμένων  τεχνολογιών, όσο και την προληπτική και επανορθωτική συντήρηση  του εξοπλισμού αυτών, πετυχαίνοντας έτσι την ασφαλή λειτουργία τους.

24ωρο Κέντρο
Διαχείρισης Συμβάντων
Τηλ.:210 3413700-1
Ακολουθήστε μας
Αθήνα
Ηνιόχου 26, 152 38
Χαλάνδρι
Πτολεμαίου 14, 152 38
Χαλάνδρι
Τηλ.:214 1001 400
Email:
Θεσσαλονίκη
Ποσειδώνος 87, 570 01
Πυλαία
Τηλ.:214 1001 450