Η ESA Security Solutions στο 9ο κατά συνέδριο Security Project 2022

Δυναμικό παρόν έδωσε η ESA Security Solutions στο 9ο κατά συνέδριο Security Project 2022, στο οποίο ήταν χρυσός χορηγός. Οι Γιώργος Μαθιός , Vice Chairman & CEO  και Χρήστος Κόντος, Chief Operating Officer, παρουσίασαν τις νέες προκλήσεις στο πεδίο της παροχής ασφάλειας και τις τεχνολογικές εξελίξεις που ανακύπτουν.

Στο συνέδριο παρουσιάστηκαν ζητήματα σχετικά με τις ολοκληρωμένες λύσεις ασφάλειας, τις προκλήσεις, τις τεχνολογίες αιχμής, τη βιώσιμη ανάπτυξη των εταιριών, τη μετεξέλιξη του εγκλήματος, την εκπαίδευση και τις ευκαιρίες καριέρας.

Ο κ. Γιώργος Μαθιός αναφέρθηκε στις νέες απαιτήσεις και προκλήσεις, ιδιαίτερα των τελευταίων τριών ετών λόγω και της υγειονομικής κρίσης. Η αύξηση των απαιτήσεων της αγοράς σε συνδυασμό με τη μείωση του ενδιαφέροντος των ανθρώπων να δουλέψουν στη φύλαξη αποτέλεσε τροχοπέδη για όλο τον κλάδο της παροχής ασφάλειας. Η εύρεση νέου και καλού προσωπικού είναι το «μεγάλο ζητούμενο». Τόνισε πως το επάγγελμα του φύλακα πρέπει να ξανασυστηθεί στο κοινό μέσα από ένα νέο πρίσμα. Συγκεκριμένα η ESA, μέσα σε αυτή τη δύσκολη τριετία, προσπάθησε να κινηθεί με επαγγελματισμό και με μια προσπάθεια αποκατάστασης της εικόνας του επαγγέλματος έτσι ώστε να προσελκύσει με ειλικρίνεια και εμπιστοσύνη τους εργαζόμενους. Παρά τις δυσκολίες, η ESA κατάφερε όχι μόνο να μη χάσει εργαζόμενους αλλά να αυξήσει το δυναμικό της.

Σχετικά με τους υπάρχοντες αλλά και τους δυνητικούς πελάτες αναφέρει ότι έχει επέλθει ένας μετασχηματισμός. «Ο φυσικός κόσμος με τον ψηφιακό είναι πλέον δυο αρκετά ενοποιημένες έννοιες» με επακόλουθο οι πελάτες να ζητάνε νέες υπηρεσίες και προϊόντα που ανταποκρίνονται περισσότερο σε αυτή τη μετεξέλιξη. Ως επιτακτική χαρακτηρίζεται η επανατοποθέτηση και η εξέλιξη των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Σχετικά με την επιλογή, την εκπαίδευση και τη διαχείριση του προσωπικού ο κ. Γιώργος Μαθιός, αναφέρθηκε στον δύσκολο και σύνθετο ρόλο που έχει ένας φύλακας.

Στη συνέχεια μίλησε για τη συνεργασία μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα ασφάλειας και τη μεταβίβαση ορισμένων αρμοδιοτήτων από το δημόσιο στον ιδιωτικό κλάδο. Η ίδια η μετεξέλιξη του εγκλήματος δημιουργεί αυξημένες ανάγκες στην αστυνομία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτέλεσε η επάνδρωση των εμβολιαστικών κέντρων από τις ιδιωτικές εταιρίες.

Κλείνοντας στάθηκε σε τρείς άξονες που έχουν να κάνουν με την αναβάθμιση του κλάδου της ασφάλειας, την εκπαίδευση , την τεχνολογία και τους πελάτες. Μίλησε για πιο εξειδικευμένες σπουδές, για την ανάγκη του μετασχηματισμού του επαγγέλματος σε μια πιο ψηφιακή μορφή και για τον πελάτη ο οποίος θα πρέπει να μάθει εκ νέου τι κάνει μια εταιρία παροχής λύσεων ασφαλείας.

Ο κ. Χρήστος Κόντος στην ομιλία του αναφέρθηκε για το πως η τεχνολογία αλλάζει τη βιομηχανία της ασφάλειας. Στην παρουσίαση του χάρτη της ιδιωτικής ασφάλειας η πρόληψη παίζει τον πιο σημαντικό ρόλο, η αντίδραση ακολουθεί ενώ η παρέμβαση αποτελεί κατά κύριο λόγο ζήτημα των δημοσίων αρχών. Οι φύλακες, το control room, οι κάμερες και τα συστήματα λειτουργούν στη συνηθισμένη τους ρουτίνα μέχρι την εκδήλωση σήματος κινδύνου. Την αξιολόγηση αυτού του σήματος ακόμα έχει κατά κύριο λόγο ο άνθρωπος και όχι η τεχνολογία. Η λύση ασφαλείας αποτελείται από  το μίγμα του ανθρώπινου δυναμικού, της τεχνολογίας και της οριζόντιας λειτουργίας των συστημάτων. Μια διαδικασία που περιλαμβάνει την ανάλυση, το σχεδιασμό, την υλοποίηση και τέλος την επικαιροποίηση. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αντικατάσταση του ανθρώπινου παράγοντα από την τεχνολογία σε διάφορα στάδια των διαδικασιών. Η παραδοσιακή περιπολία έδωσε τη θέση της στα κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης, ο φυσικός έλεγχος πρόσβασης στα συστήματα ελέγχου πρόσβασης ενώ όλα υποκαθίστανται σταδιακά από εναέρια συστήματα ελέγχου, όπως τα drones. Στο ίδιο επαναστατικό τεχνολογικό πλαίσιο η χρήση αλγορίθμων για ανάλυση συμπεριφορών και κινήσεων μέσω κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης αποτελεί μια νέα τάση.

Με τη χρήση νέων πλατφόρμων είναι δυνατή η καταγραφή συμβάντων σε μια βάση δεδομένων. Με αυτό τον τρόπο, διαπιστώνονται νέες ανάγκες για εξειδικευμένη εκπαίδευση του προσωπικού αλλά και σημεία προς βελτίωση διαφόρων διαδικασιών. Κλείνοντας ανέλυσε τον τρόπο που το κέντρο ελέγχου κάνει χρήση αυτών των βάσεων δεδομένων, οι οποίες θα είναι ανατροφοδοτούμενες και από εσωτερικά συμβάντα όπως για παράδειγμα βλάβες μηχανικών εγκαταστάσεων ή περιστατικά κυβερνοασφάλειας.

24ωρο Κέντρο
Διαχείρισης Συμβάντων
Τηλ.:210 3413700-1
Ακολουθήστε μας
Αθήνα
Ηνιόχου 26, 152 38
Χαλάνδρι
Πτολεμαίου 14, 152 38
Χαλάνδρι
Τηλ.:214 1001 400
Email:
Θεσσαλονίκη
9ο χλμ Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών, . 555 35
Πυλαία
Τηλ.:214 1001 450

Επωνυμία : ESA SECURITY SOLUTIONS SA  Νομική μορφή : Ανώνυμη εταιρεία Έδρα :9ο χλμ Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών  Πυλαία Θεσσαλονίκη  Αριθμός ΓΕΜΗ : 058154004000