Ιστορία

1991

Ίδρυση της Aspis Security στη Θεσσαλονίκη

2008

Εξαγορά της Aspis Security σε ποσοστό 100% από τον Δανέζικο πολυεθνικό οργανισμό ISS

2015

Εξαγορά του 100% των μετοχών της ISS Security από επενδυτική ομάδα με συμμετοχή των Διοικητικών Στελεχών και μετονομασία της εταιρείας σε ESA Security Solutions

2018

Είσοδος του Latsco Family Office στο μετοχικό κεφάλαιο της ESA Security Solutions

2022

Παράλληλα με το Latsco Family Office, το επενδυτικό κεφάλαιο SMERemediumCap γίνεται κύριος μέτοχος της ESA Security Solutions

Μετάβαση στο περιεχόμενο