Οικονομικά Στοιχεία

Κατά τη διάρκεια του έτους 2022, η ESA συνέχισε την ανοδική της πορεία και την αύξηση του κύκλου εργασιών της. Η σημαντική αύξηση που επετεύχθη προήλθε κυρίως από την ανάληψη ενός σημαντικού έργου επανδρωμένης φύλαξης μεταναστευτικών δομών, τη σημαντική ανάκαμψη της αεροπορικής δραστηριότητας στη μετά COVID-19 εποχή και την επαναδιαπραγμάτευση του εμπορικού πλαισίου, καθώς και τη διατήρηση της συνεισφοράς στις πωλήσεις και στην κερδοφορία των έργων λύσεων συστημάτων ασφαλείας και τεχνολογίας.

Οι πωλήσεις το 2022 ενισχύθηκαν σημαντικά, φτάνοντας κοντά στα επίπεδα των ευρώ 69 εκατομμυρίων, τον υψηλότερο τζίρο που έχει καταγράψει στα 25 χρόνια λειτουργίας της. Παράλληλα, προχώρησαν επενδύσεις σε ανθρώπινο δυναμικό και υλικοτεχνική υποδομή, ώστε να ανταποκριθεί η εταιρεία στην αυξημένη ζήτηση υπηρεσιών τόσο για επανδρωμένες υπηρεσίες όσο και για τη μελέτη, εγκατάσταση και εποπτεία λύσεων ασφαλείας υψηλής τεχνολογίας και αποδοτικότητας. Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, η εταιρεία κατέγραψε κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) στα επίπεδα των ευρώ 3,62 εκατομμυρίων και κερδοφορία προ φόρων της τάξης των ευρώ 2,42 εκατομμυρίων.

Η ESA λαμβάνει υπόψη τις κοινωνικές, περιβαλλοντικές και διακυβερνητικές προκλήσεις που επηρεάζουν τον τομέα της ασφάλειας. Είναι πιστοποιημένη με ISO που αφορούν, μεταξύ άλλων, τα συστήματα διαχείρισης κοινωνικής ευθύνης, υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία, οδικής ασφάλειας, ενέργειας και περιβαντολογικής διαχείρισης. Σκοπός της είναι να δημιουργήσει αξία για τους επενδυτές, τους εργαζόμενους και την κοινωνία γενικότερα, με σεβασμό στο περιβάλλον, ενισχύοντας τις πολιτικές της με νέες και επικαιροποιημένες διαδικασίες που αφορούν στην αειφόρο ανάπτυξη.

Για το 2023 ο κύκλος εργασιών αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω και να ανέλθει σε επίπεδα υψηλότερα των ευρώ 78 εκατομμυρίων. Η προσδοκώμενη αύξηση του κύκλου εργασιών αναμένεται να προέλθει κυρίως από την επέκταση της αεροπορικής δραστηριότητας της εταιρίας στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, την εξέλιξη υπαρχόντων συμβολαίων επανδρωμένων υπηρεσιών και την ενίσχυση των έργων λύσεων συστημάτων ασφαλείας και τεχνολογίας.

Οικονομικά Στοιχεία Έτους 2020

Οικονομικά Στοιχεία Έτους 2021

Οικονομικά Στοιχεία Έτους 2022

Μετάβαση στο περιεχόμενο