ESA Security Path

Στην ESA ανανεώνουμε διαρκώς όλα εκείνα τα στοιχεία που απαιτούνται από έναν Οργανισμό στη διαδρομή της αναγνώρισης του κινδύνου, μέσω του σχεδιασμού, την εφαρμογή, τη λειτουργία και την επικαιροποποίηση των πλάνων ασφαλείας με στόχο τον περιορισμό των κινδύνων για την ανθρώπινη ζωή, την περιουσία και τις λειτουργίες του.

Οι ομάδες μας εργάζονται διεξοδικά με στόχο τη διαρκή επικαιροποίηση όλων εκείνων των στοιχείων που απαιτούνται στη διαδρομή από την αναγνώριση ενός κινδύνου μέχρι την οριστική αντιμετώπισή του. Με ολοκληρωμένο σχεδιασμό, συνεχή επίβλεψη της εφαρμογής του και ανανέωση των πλάνων ασφαλείας, περιορίζουμε την πιθανότητα απειλής της ανθρώπινης ζωής και της κινητής και ακίνητης περιουσίας.

Reasoning

«Γιατί να επενδύσουμε στην ασφάλεια;» Απάντηση σε αυτό το ερώτημα δίνει η προσεκτική εξέταση και καταγραφή των απειλών τις οποίες ενδέχεται να αντιμετωπίσετε. Η απάντηση στο ερώτημα αυτό, αποτελεί την αρχή αλλά και την πυξίδα στην αναζήτηση συγκεκριμένων μέτρων διαχείρισης των κινδύνων κατά της ζωής, της περιουσίας και των λειτουργιών του πελάτη.

• Αξιολόγηση κινδύνων
Η έμπειρη ομάδα αξιολόγησης κινδύνων της ESA σε συνεργασία με εσάς αναζητά και εκτιμά το πως η εκδήλωση συγκεκριμένων απειλών, ενδέχεται να αυξήσει την επικινδυνότητα της ασφάλειάς σας. Η αναζήτηση των απειλών σχετίζεται με την ταυτότητα και τις λειτουργίες του οργανισμού και μέσα από την ανάλυσή τους αποκαλύπτονται.

• Εκτίμηση Ρίσκου
Η ποσοτικοποίηση του ρίσκου και η κατά προσέγγιση εκτίμηση του, αποτελεί ένα πολύτιμο δεδομένο, ικανό να προσδιορίσει τις απαραίτητες δαπάνες του οργανισμού για την επίτευξη ενός ασφαλούς περιβάλλοντος λειτουργίας. Η ομάδα αξιολόγησης της ESA θα εργαστεί μαζί σας ώστε να προσδιορίσει την ταυτότητα και το μέγεθος πιθανών κινδύνων πριν και μετά την λήψη συγκεκριμένων μέτρων.

Conceptioning

«Πως μπορεί να περιοριστεί η πιθανή επικινδυνότητα;» Η απάντηση δίνεται από την ομάδα σχεδιασμού των μέτρων περιορισμού των κινδύνων. Σε συνεργασία με την ομάδα αξιολόγησης, εκπονείται το κατάλληλο για κάθε απειλή πλάνο αντιμετώπισης μέσω ενός μείγματος τεχνολογίας, ανθρώπινου δυναμικού και διαδικασιών.

• Εξειδικευμένη Προσέγγιση
Η κατάλληλη λύση ασφαλείας για κάθε απειλή, είναι εξειδικευμένη, ουσιαστική και λεπτομερής παρέχοντας αναλυτικές πληροφορίες για το σύνολο των πόρων που τη συνθέτουν. Εκτός της εξειδικευμένης τεχνολογίας και του ανθρώπινου δυναμικού, η ομάδα σχεδιασμού παρέχει διαγράμματα ροής και αναλυτικές διαδικασίες, ώστε να κλείνει με επιτυχία ο κύκλος διαχείρισης ενός συμβάντος.

Utilization

«Πως εφαρμόζονται οι προτεινόμενες λύσεις ασφαλείας;» Η απάντηση βρίσκεται στη συνεργασία των τμημάτων που συνθέτουν τις προτεινόμενες λύσεις ασφαλείας σε κάθε περίπτωση ξεχωριστά. Μέσα από τη συνεργασία προκύπτουν τα κατάλληλα προϊόντα και υπηρεσίες, που αποτελούν ξεχωριστά ή και συνδυαστικά, την κατάλληλη κάθε φορά πρόταση.

• Επανδρωμένες Υπηρεσίες Ασφαλείας

 • Κρίσιμες Υποδομές
  – Αεροδρόμια
  – Υποδομές υψηλού κινδύνου
  – Λιμένες & Λιμενικές Εγκαταστάσεις
 • Ασφάλεια Εμπορικών Επιχειρήσεων
  – Χώροι Λιανικού Εμπορίου
  – Χώροι Φιλοξενίας

• Συστήματα Προστασίας Ζωής και Περιουσίας
– Συστήματα Ασφαλείας
– Συστήματα Πυροπροστασίας και Ανίχνευση Αερίων
– Ολοκληρωμένα συστήματα LS&S
– Συστήματα PSIM και Πλατφόρμες Fusion

• Υπηρεσίες Αναβάθμισης Παροχής Ασφάλειας
– Κέντρο Διαχείρισης Συμβάντων
– Περιπολία & Άμεση Επέμβαση
– Υπηρεσίες ανάλυσης απειλών
– Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Sustainment

«Πως διατηρείται υψηλό το επίπεδο ασφαλείας;» Στην ESA πιστεύουμε ότι η συνεχής επικαιροποίηση των εφαρμοσμένων λύσεων είναι το κλειδί της αποτελεσματικής ασφάλειας που προσφέρουμε στους πελάτες μας. Συμπεράσματα από τη διαχείριση, την ανάλυση πιθανών απειλών αλλά και νέων δεδομένων που προκύπτουν στην τεχνολογία, αποτελούν βασικά εργαλεία που χρησιμοποιεί η ομάδα μας στο πλαίσιο της διαρκούς ανανέωσης.

• Επανεξέταση Πλάνων Ασφαλείας
Η σταθερή αξιολόγηση των παραμέτρων ενός πλάνου ασφαλείας και η λήψη των δεδομένων λειτουργίας του σε πραγματική βάση, αποτελούν τα κύρια στοιχεία που οδηγούν στην επικαιροποίηση της αποτελσματικότητάς του. Παράλληλα, η ανανέωση των οδηγιών εργασίας και η συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού μας, συμβάλλουν στη συνεχή αναβάθμιση της παρεχόμενης υπηρεσίας μας.

• Εκτεταμένες Ανανεώσεις Εξοπλισμού
Ο συνεχής εκσυγχρονισμός των τεχνολογικών μέσων βάσει διεθνών εξελίξεων και η επέκτασή τους για την κάλυψη νέων αναγκών, αποτελεί μία από τις βασικές εργασίες της ομάδας μας προς τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της ασφάλειας των πελατών μας.

• Διορθωτική και Προληπτική Συντήρηση
Η επανορθωτική αλλά και προληπτική συντήρηση του τεχνολογικού εξοπλισμού αποτελεί εγγύηση για την απρόσκοπτη και αποτελεσματική λειτουργία του, στο πλαίσιο της υποστήριξης του συνολικού πλάνου ασφαλείας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο