Υπηρεσίες

Οι Υπηρεσίες μας

Ασφάλεια, το αγαθό που αποτελεί την κινητήριο δύναμη για την ανάπτυξη και την ομαλή λειτουργία κάθε ατόμου και οργανισμού. Η διασφάλισή της αυξάνει το επίπεδο διαβίωσης και εγγυάται εξέλιξη.

Για εμάς στην ESA, θεμελιώδης αρχή είναι η εξασφάλιση ότι όσοι μας εμπιστεύονται θα λειτουργούν σε ένα ασφαλές περιβάλλον. Η εγκατάσταση και διατήρηση αυτού του πλαισίου, αποτελεί τη δική μας ευθύνη.

Ο σχεδιασμός των κατάλληλων λύσεων ασφαλείας, με τη συμμετοχή του ανθρώπινου παράγοντα, της τεχνολογίας, της καινοτομίας και των διαδικασιών, υπογράφουν την εγγύηση για τη μείωση της πιθανότητας εκδήλωσης απειλών.

Με βάση την πολυετή εμπειρία των στελεχών μας, την τεχνογνωσία, το εύρος των συνεργασιών μας, την ικανότητα λειτουργίας σε πανελλαδική κλίμακα, τη συνεχή προσθήκη καινοτόμων λύσεων, σχεδιάζουμε και υλοποιούμε ολοκληρωμένες προτάσεις προστασίας, προσαρμοζόμενοι στο περιβάλλον λειτουργίας και τις απαιτήσεις των πελατών μας.

Επανδρωμένες Υπηρεσίες Ασφαλείας

Το προσωπικό ασφαλείας της ESA, αποτελείται από μία πολυπληθή έμπειρη ομάδα πιστοποιημένων και καταρτισμένων φυλάκων, έτοιμη να καλύψει σε άμεσο χρόνο τα πλέον σύνθετα έργα ασφαλείας σε όλη την επικράτεια. Παρέχουμε υπηρεσίες ασφαλείας υψηλών προδιαγραφών εστιάζοντας στην επιλογή, εκπαίδευση και εποπτεία του προσωπικού μας. Κατέχουμε ηγετική θέση στη Ελληνική αγορά με ένα διευρυμένο πελατολόγιο ιδιωτικών και δημόσιων οργανισμών.

• Ασφάλεια Αερομεταφορών & Λιμένων
Περισσότεροι από 600 πιστοποιημένοι Ελεγκτές Ασφαλείας της ESA παρέχουν υπηρεσίες ελέγχου επιβατών, χειραποσκευών, αποσκευών και εμπορευμάτων (screening). Παρέχουμε υπηρεσίες ασφαλείας σε Αερολιμένες ως πιστοποιημένη εταιρεία από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (βάση του ΕΚΑΠΑ) καθώς και σε Λιμενικές εγκαταστάσεις βάσει του διεθνούς κώδικα ISPS.

• Κρίσιμες Υποδομές
Οι κρίσιμες υποδομές αποτελούν ένα ιδιαίτερο πεδίο εφαρμογής υπηρεσιών ασφαλείας. Μέσα από πολύ-επίπεδες και θεματικές εκπαιδεύσεις του προσωπικού ασφαλείας, προσανατολιζόμαστε στην παροχή των υπηρεσιών ασφαλείας σε Οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στις μεταφορές, την ενέργεια τις τηλεπικοινωνίες αλλά και όσους λειτουργούν σε απαιτητικά περιβάλλοντα με υψηλό ρίσκο.

• Ασφάλεια Εμπορικών Επιχειρήσεων
Οι εμπορικές επιχειρήσεις αποτελούν πάντα μία πρόκληση, καθώς σε αυτές το υψηλό επίπεδο ασφάλειας πλαισιώνεται συγχρόνως από την ανάγκη αντάξιας εξυπηρέτησης του πελατολογίου των φυλασσόμενων επιχειρήσεων. Στην ESA στηρίζουμε ενεργά τις ανάγκες των εμπορικών οργανισμών, εφαρμόζοντας αποτελεσματικά την στρατηγική ασφάλεια με χαμόγελο.

Συστήματα Προστασίας Ζωής και Περιουσίας

Τα συστήματα προστασίας κινητών ή ακινήτων περιουσιακών αγαθών και εγκαταστάσεων και φυσικών προσώπων, είναι απαραίτητα για την αποτροπή εκδήλωσης απειλών ή και την ανίχνευση αυτών. Η επιλογή των κατάλληλων συστημάτων σε κάθε περίπτωση, επιτυγχάνεται μετά από μελέτη των χώρων εγκατάστασης, των δεδομένων της απαίτησης και των λειτουργιών που θα εκτελέσουν.
Η ευχρηστία η λειτουργικότητα αυτών των συστημάτων αποτελούν συστατικά ενός ολοκληρωμένου πλάνου ασφαλείας.

• Υπηρεσίες Ασφαλείας
Η ομάδα Μηχανικών μας έχει σχεδιάσει και υλοποιήσει κάποια από τα σημαντικότερα έργα ηλεκτρονικής προστασίας στην Ελλάδα. Αντιπροσωπεύουμε επώνυμους διεθνείς κατασκευαστικούς οίκους, παρέχοντας ολοκληρωμένες τεχνικές προτάσεις για την αποτελεσματική χρήση της τεχνολογίας σε όλους τους τύπους εγκαταστάσεων.
Για εμάς, αποτελεί στρατηγική επιλογή ανάπτυξης η εξέταση και εφαρμογή καινοτόμων προτάσεων ικανών να επαναπροσδιορίσουν το μείγμα τεχνολογίας – ανθρώπινου παράγοντα προς την κατεύθυνση της αύξησης της αποτελεσματικότητας του πλάνου ασφαλείας με ταυτόχρονη μείωσης της δαπάνης.

• Συστήματα Πυροπροστασίας και Ανίχνευση Αερίων
Παρέχουμε ολοκληρωμένα συστήματα πυρανίχνευσης, κατάσβεσης καθώς και ανίχνευσης τοξικών και εκρηκτικών αερίων. Τα συστήματα είναι κατάλληλα για την ανίχνευση και σηματοδότηση πυρκαγιάς ή διαρροής αερίων καθώς και για την κατάσβεση πυρκαγιάς σε πρώιμο στάδιο.

• Ενοποιημένα Συστήματα Προστασίας και Ασφαλείας
Η τεχνολογική ολοκλήρωση των συστημάτων ασφαλείας κάτω από κοινές πλατφόρμες διαχείρισης, αποτελεί μία καινοτόμο προσέγγιση στην διαχείριση των συμβάντων που προέρχονται από τα συστήματα αυτά, εξασφαλίζοντας απλότητα στην χρήση και σύντομο χρόνο αντίδρασης.

• Συστήματα PSIM & Πλατφόρμες Fusion
Οι πλατφόρμες PSIM & FUSION, εξασφαλίζουν την ομογενοποίηση του πλάνου ασφαλείας, συνδυάζοντας σε αυτό όχι μόνο καινοτόμα τεχνολογικά συστήματα αλλά και τον ανθρώπινο παράγοντα. Εκτός από τον σχεδιασμό και την ολοκλήρωση των συστημάτων, η ESA παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις με την παροχή διαδικασιών διαχείρισης συμβάντων, του προσωπικού καθώς και της απαραίτητης εκπαίδευσης του προσωπικού.

• Υπηρεσίες Επέκτασης, Αναβάθμισης και Συντήρησης
Οι επεκτάσεις, η αναβάθμιση και η συντήρηση των συστημάτων, αυξάνουν τον χρόνο ζωής των εγκατεστημένων συστημάτων, εξασφαλίζοντας πως η λειτουργία τους θα συνεχίζεται απρόσκοπτα και παραγωγικά καθ’ όλη την διάρκεια της επένδυσης.

Αναβαθμισμένες Υπηρεσίες Παροχής Ασφάλειας

Οι υπηρεσίες αναβάθμισης παροχής Ασφάλειας αποτελούν για εμάς πολύτιμους κρίκους στην αλυσίδα σχεδιασμού αποτελεσματικών λύσεων ασφαλείας. Η επιλογή τους, ενδυναμώνει μία λύση ασφαλείας συμπληρώνοντας όποια κενά στον αποτελεσματικό έλεγχο του ρίσκου.

• Κέντρο Διαχείρισης Συμβάντων
Το Κέντρο Διαχείρισης Συμβάντων (ΚΔΣ), διαχειρίζεται σε βάση 24/7/365 το σύνολο των συμβάντων που προέρχονται από τα, συνδεδεμένα σε αυτό, συστήματα ασφαλείας καθώς και συμβάντα που αναφέρονται από τις επανδρωμένες υπηρεσίες. Η διαχείριση γίνεται με την χρήση καινοτόμου εξοπλισμού και λογισμικού, το οποίο με την χρήση AI σχηματίζει συμπεριφορικούς κανόνες, παρέχοντας πρόσθετες πληροφορίες για την πιθανή εξέλιξη των συμβάντων.

• Περιπολία & Άμεση Επέμβαση
Η εποχούμενη περιπολία και άμεση επέμβαση επανδρωμένων ομάδων, αποτελούν σημαντικά εργαλεία αύξησης της ασφάλειας μιας εγκατάστασης αλλά και αντιμετώπισης ενός συμβάντος. Η αποτελεσματικότητα αυξάνεται εκθετικά με την παράλληλη εφαρμογή τεχνικών επιτήρησης και επέμβασης από ΣμηΕΑ (drones). Η εξειδικευμένη ομάδα της ESA, φροντίζει για την αποτελεσματική χρήση των drones στο πλάνο ασφαλείας αλλά και για την λειτουργία τους με καινοτόμες τεχνικές και αλγορίθμους επιτήρησης.

• Υπηρεσίες Total Risk Management
Για εμάς στην ESA, η ανάλυση των απειλών και ο προσδιορισμός του κινδύνου για έναν οργανισμό, αποτελεί τη βάση για το ολοκληρωμένο πλάνο ασφαλείας αλλά και για την αποτελεσματική χρήση των πόρων που δαπανά ο πελάτης για την ασφάλεια του.

• Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών
Η πολύπλευρη κατάρτιση και εμπειρία των στελεχών μας, η συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού μας και η εξειδίκευσή μας στη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών, προσφέρονται στους πελάτες μας για την εξεύρεση των κατάλληλων λύσεων χρήσης υπηρεσιών και συστημάτων ασφαλείας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο