ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Στην εταιρεία με την επωνυμία “ESA SECURITY SOLUTIONS Ιδιωτική Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας Ανώνυμη Εταιρεία” και το διακριτικό τίτλο “ESA SECURITY SOLUTIONS S.A.” (εδρεύουσα στο 9ο χλμ Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Ν. Μουδανιών, ΤΚ: 55535, Πυλαία Θεσσαλονίκης, ΑΦΜ: 094119190, ΔΟΥ ΦΑΕ Θεσσαλονίκης)ενδιαφερόμαστε και μεριμνούμε για την προστασία και την ασφάλεια της ιδιωτικής σας ζωής.

Η Εταιρεία λαμβάνει σοβαρά υπόψη το απόρρητό σας και καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διαχείριση των δεδομένων σας με το υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας και εμπιστευτικότητας. Εκτός από την Πολιτική Απορρήτου της Εταιρείας, η παρούσα Δήλωση Απορρήτου περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο η Εταιρεία αλληλεπιδρά με τα προσωπικά σας δεδομένα και ποια τυχόν τρίτα μέρη μπορεί να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα σας, όταν χρησιμοποιείτε μια δυνατότητα της εφαρμογής esa home security app που ονομάζεται «Φωτογραφία κατά παραγγελία» (το “PhOD”).

Αυτή η Δήλωση Απορρήτου αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Πολιτικής Απορρήτου και των Όρων και Προϋποθέσεων (Συμφωνίας) χρήσης των συσκευών esa home security και της εφαρμογής esa home security app και της Σύμβασης παροχής υπηρεσιών (ΚΔΣ)μεταξύ του χρήστη/συνδρομητή και της Εταιρείας.

Εφόσον αυτή η Δήλωση συμπληρώνει την Πολιτική Απορρήτου όσον αφορά τη λειτουργικότητα του PhOD, σας παρακαλούμε να ανατρέξετε στην Πολιτική Απορρήτου για να βρείτε γενικές πληροφορίες σχετικά με το ποιος είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων σας, πού αποθηκεύονται τα δεδομένα και πόσο καιρό τα διατηρεί η Εταιρεία, ποια είναι τα τεχνικά μέτρα που χρησιμοποιεί η Εταιρεία για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, ποια δικαιώματα έχετε ως υποκείμενο των δεδομένων και άλλες πληροφορίες που απαιτούνται από την ισχύουσα νομοθεσία περί της προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων.

Η Εταιρεία μπορεί, από καιρό σε καιρό και λόγω οποιωνδήποτε αλλαγών στη λειτουργικότητα του PhOD, να συμπληρώνει, να τροποποιεί ή να αντικαθιστά την παρούσα Δήλωση.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΙ ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ PHOD, ΟΥΤΕ ΚΑΠΟΙΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥ, ΕΑΝ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΑ ΜΕ ΑΥΤΗΝ. ΕΑΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ PHOD, ΣΥΝΑΙΝΕΙΤΕ ΡΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΑ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ.

1. Λειτουργία φωτογραφίας μετά από απαίτηση του χρήστη/συνδρομητή – σχετικές Άδειες και ρητή συναίνεση

1.1. Η λειτουργία PhOD εμφανίζεται στα παραπάνω συστήματα και την εφαρμογή της Εταιρείας. Η λειτουργία αυτή επιτρέπει στους χρήστες/συνδρομητές να τραβούν φωτογραφίες χρησιμοποιώντας ανιχνευτές νέας γενιάς που υποστηρίζουν επαλήθευση φωτογραφιών ανά πάσα στιγμή, όταν οι συσκευές είναι σε λειτουργία ή εκτός λειτουργίας. Πληροφορίες σχετικά με τα τρέχοντα μοντέλα συσκευών που υποστηρίζουν τη δυνατότητα PhOD διατίθενται στις σχετικές οδηγίες. Η δυνατότητα PhOD παρέχει την ευκαιρία να λάβετε την πληροφορία της τρέχουσας κατάστασης μιας εγκατάστασης στην οποία έχει εγκατασταθεί το σύστημα esa home security, να ελέγξετε την αιτία του συναγερμού και να διασφαλίσετε την ασφάλεια των χώρων σας.

1.2. Το PhOD είναι απενεργοποιημένο από προεπιλογή. Για να ενεργοποιηθεί αυτή η λειτουργία, η Εταιρεία ή ο καταχωρισθείς χρήστης/συνδρομητής μπορεί να επιλέξει τη σχετική δυνατότητα στη γραμμή ρυθμίσεων της εφαρμογής esa home security app.

1.3. Υπάρχουν ορισμένες κατηγορίες χρηστών/συνδρομητών που ενδέχεται να αλληλεπιδράσουν με το PhOD:

Χρήστης/Συνδρομητής/Διαχειριστής: Μπορεί να διαχειρίζεται τις ρυθμίσεις απορρήτου του διανομέα Εταιρεία, να ενεργοποιεί και να απενεργοποιεί το PhOD ανά πάσα στιγμή, να εκχωρεί ή να ανακαλεί το δικαίωμα χρήσης του PhOD, να επιτρέπει σε τυχόν τρίτους να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα του PhOD και να ζητούν λήψη φωτογραφιών, να κάνει λήψη φωτογραφιών ανά πάσα στιγμή, να ενεργοποιεί και να απενεργοποιεί οποιοδήποτε λογαριασμό χρήστη.

Απλός Χρήστης: Από προεπιλογή, δεν έχει πρόσβαση ούτε στη χρήση του PhOD και στις τραβηγμένες φωτογραφίες, ούτε στις ρυθμίσεις του PhOD. Ένας απλός χρήστης δεν μπορεί ποτέ να ενεργοποιήσει ή να απενεργοποιήσει τη δυνατότητα PhOD, εάν δεν έχει λάβει προηγουμένως τη σχετική άδεια από τον Χρήστη/Συνδρομητή/Διαχειριστή. Εάν αυτή ληφθεί, τότε ο απλός εξουσιοδοτημένος προς τούτο χρήστης μπορεί να προβαίνει σε: i) διαχείριση δικαιωμάτων απορρήτου: εάν επιλέξει ένας Χρήστης/Συνδρομητής/Διαχειριστής, μπορεί να επιτρέψει (ή να απαγορεύσει) σε άλλους απλούς χρήστες να ενεργοποιήσουν και να απενεργοποιήσουν το PhOD ανά πάσα στιγμή, ii) εκχώρηση/προσθήκη νέων απλών χρηστών (εξουσιοδοτημένων προς τούτο): εάν επιλέξει ένας Χρήστης/Συνδρομητής/Διαχειριστής, μπορεί να επιτρέψει (ή να απαγορεύσει) σε άλλους χρήστες του Hub να προσθέτουν ή να διαγράφουν νέους χρήστες και να τους εκχωρούν ένα συγκεκριμένο εύρος δικαιωμάτων, συνακόλουθα, μπορεί να ακυρώσει ή να τροποποιήσει οποιοδήποτε από αυτά τα δικαιώματα ανά πάσα στιγμή, iii) λήψη φωτογραφιών κατά παραγγελία: εάν επιλέξει ένας Χρήστης/Συνδρομητής/Διαχειριστής, μπορεί να επιτρέψει (ή να απαγορεύσει) σε άλλους απλούς χρήστες να ζητήσουν από την εφαρμογή της Εταιρείας να τραβήξουν φωτογραφίες των χώρων που είναι εγκατεστημένο στο σύστημα, iv) πρόσβαση στις Φωτογραφίες: εάν επιλέξει ένας Χρήστης/Συνδρομητής/Διαχειριστής, μπορεί να επιτρέψει (ή να απαγορεύσει) σε έναν απλό Χρήστη να δει φωτογραφίες που τραβήχτηκαν από έναν τέτοιον χρήστη ή από τυχόν άλλους χρήστες. Επιπρόσθετα, διευκρινίζεται ότι (1) οι φωτογραφίες που λαμβάνονται κατ’ απαίτηση είναι διαθέσιμες μόνο σε χρήστες που έχουν το δικαίωμα να τραβήξουν φωτογραφίες κατά παραγγελία κατά τη στιγμή της λήψης, (2) εάν αποκτήσουν το δικαίωμα για φωτογραφίες κατά παραγγελία, οι χρήστες δεν μπορούν να δουν τις φωτογραφίες που τραβήχτηκαν πριν αποκτήσουν αυτό το δικαίωμα, (3) οι χρήστες που έχουν χάσει το δικαίωμα σε φωτογραφίες κατά παραγγελία μπορούν να δουν τις φωτογραφίες που τραβήχτηκαν όταν είχαν τέτοιο δικαίωμα και (4) όταν ένας απλός και εξουσιοδοτημένος χρήστης (συμπεριλαμβανομένου και του Χρήστη/Συνδρομητή/Διαχειριστή) ζητά να τραβήξει μια φωτογραφία, όλοι οι χρήστες λαμβάνουν μια ειδοποίηση ότι κάποιος τράβηξε μια φωτογραφία του χώρου στον οποίον είναι εγκατεστημένο το σύστημα. Ωστόσο, πρόσβαση σε μια τέτοια φωτογραφία έχουν οι απλοί χρήστες μόνο αφού λάβουν τη σχετική προς τούτο άδεια.

1.4. Ο Χρήστης/Συνδρομητής/Διαχειριστής είναι υποχρεωμένος να λάβει τη ρητή συγκατάθεση όλων των Χρηστών, πριν (α) ενεργοποιήσει τη δυνατότητα PhOD και (β) χορηγήσει οποιεσδήποτε άδειες σε οποιοδήποτε πρόσωπο.

Ο Χρήστης/Συνδρομητής/Διαχειριστής δεν πρέπει να επιτρέπει την πρόσβαση ούτε να ζητά από την Εταιρεία να παραχωρήσει τέτοια πρόσβαση ή να μεταφέρει σε οποιονδήποτε τρίτο προσωπικά δεδομένα οποιουδήποτε χρήστη, προτού αυτός ο χρήστης αυτός χορηγήσει τη σαφή άδειά του προς τον πρώτο.

2. Προσωπικά Δεδομένα και Πρόσβαση Τρίτων

2.1. Λόγω της φύσης του PhOD, η Εταιρεία μπορεί να επεξεργάζεται τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα χρηστών κατά την εκτέλεση της λειτουργίας PhOD: (α) ονόματα και λοιπά προσωπικά στοιχεία των χρηστών, (β) τα δικαιώματα που χορηγούνται σε αυτούς τους χρήστες και τους ρόλους τους (Χρήστης/Διαχειριστής/Συνδρομητής ή απλός εξουσιοδοτημένος Χρήστης), (γ) φωτογραφίες που τραβήχτηκαν από χρήστες, (δ) αρχεία καταγραφής του PhOD: ποιος τράβηξε μια φωτογραφία, όταν τραβήχτηκε μια φωτογραφία, ποιοι ανιχνευτές (κάμερες) χρησιμοποιήθηκαν για τη λήψη μιας φωτογραφίας, (ε) «μεταδεδομένα» εικόνων: αναγνωριστικό ανιχνευτή (κάμερα), όνομα, μέγεθος, ημερομηνία και μορφή εικόνας, αριθμός εικόνων κ.λπ.

2.2. Ενεργοποιώντας την επιλογή PhOD στην εφαρμογή της Εταιρείας esa home security app, ο εκάστοτε Χρήστης/Συνδρομητής/Διαχειριστής επιτρέπει, συμφωνεί, αποδέχεται και καθοδηγεί την Εταιρεία να επεξεργάζεται τα προσωπικά του δεδομένα, και ιδίως όπως αυτά αναφέρονται στις ενότητες 2.1(α)-(β) της παρούσας και τα συμπεριλαμβανόμενα στην Πολιτική Απορρήτου της Εταιρείας που έχει ήδη αποδεχθεί και στους επιμέρους όρους της οποίας έχει συναινέσει ρητά, προκειμένου η τελευταία να παρέχει τις σχετικές υπηρεσίες. Τραβώντας μια φωτογραφία ή εξουσιοδοτώντας έναν απλό Χρήστη να τραβήξει φωτογραφίες, ένας Χρήστης/Συνδρομητής/Διαχειριστής επιτρέπει, ζητάει, συναινεί και καθοδηγεί την Εταιρεία προς το να επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα που αναφέρονται στις ενότητες 2.1(α)-(ε) της παρούσας. Ενεργοποιώντας την επιλογή PhOD στην εφαρμογή της Εταιρείας ή προσθέτοντας τρίτους απλούς και εξουσιοδοτημένους (από τον ίδιο τον Χρήστη/Συνδρομητή/Διαχειριστή) χρήστες, ένας Χρήστης/Συνδρομητής/Διαχειριστής επιτρέπει και καθοδηγεί την Εταιρεία να παρέχει ειδοποιήσεις συμβάντων σε όλους τους εξουσιοδοτημένους χρήστες, όταν μια φωτογραφία λαμβάνεται από οποιονδήποτε αυτούς. Εξουσιοδοτώντας έναν απλό χρήστη να έχει πρόσβαση σε φωτογραφίες που τραβήχτηκαν, ένας Χρήστης/Συνδρομητής/Διαχειριστής επιτρέπει, συναινεί και καθοδηγεί την Εταιρεία να παραδίδει τέτοιες φωτογραφίες στους πρώτους, στους οποίους έχει ήδη δώσει τη σχετική άδεια πρόσβασης.

2.3. Εφόσον χρησιμοποιείτε υπηρεσίες ασφάλειας, επιτρέπετε και συναινείτε στη χρήση των δυνατοτήτων PhOD, η οποία συνεπάγεται πλήρη πρόσβαση στα δεδομένα σας (όπως αναφέρονται και στην ενότητα 2.1 της παρούσας).

Σημειώνουμε ότι θα λαμβάνετε μια ειδοποίηση κάθε φορά που η Εταιρεία τραβάει φωτογραφία και ότι μπορείτε, εάν το επιθυμείτε, να περιορίσετε την πρόσβαση της Εταιρείας στις λειτουργίες PhOD ανά πάσα στιγμή.

Προσθέτοντας έναν τρίτο απλό χρήστη (είτε μόνος σας είτε ζητώντας αυτό στην  Εταιρεία) ως οντότητα εξουσιοδοτημένη να χρησιμοποιεί τις δυνατότητες PhOD σας, αναγνωρίζετε ρητά, συμφωνείτε ανεπιφύλακτα, επιβεβαιώνετε και ισχυρίζεστε ότι: (α) ζητάτε στην Εταιρεία να επιτρέψει σε ένα τέτοιο τρίτο μέρος έχει πρόσβαση στις λειτουργίες PhOD σας, και να φωτογραφίζει και παρακολουθεί τη δραστηριότητα στις εγκαταστάσεις σας, (β) ζητάτε στην Εταιρεία να μεταφέρει τα προσωπικά σας δεδομένα που περιγράφονται στην ενιαία με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου και στην ενότητα 2.1 της παρούσας σε τέτοιο τρίτο μέρος, (γ) λάβατε γνώση, κατανοήσατε και αξιολογήσατε και συμφωνείτε με όλους τους σχετικούς κινδύνους, (δ) η Εταιρεία, αλλά και ο τρίτος εξουσιοδοτημένος από εσάς απλός χρήστης, είναι υπεύθυνος επεξεργασίας (σε σχέση με τις υπηρεσίες ασφαλείας που σας παρέχει) των προσωπικών δεδομένων (i) που λαμβάνονται από την Εταιρεία και (ii) που λαμβάνονται κατά τη διάρκεια της χρήσης του PhOD από τον τυχόν τρίτο εξουσιοδοτημένο από εσάς απλό χρήστη. Αυτό σημαίνει, επίσης, ότι η Εταιρεία δεν μπορεί να ζητήσει από έναν τέτοιο -απλό και εξουσιοδοτημένο από εσάς χρήστη- να διαγράψει τα δεδομένα σας ή να σταματήσει την επεξεργασία των δεδομένων σας, (ε) η Εταιρεία δεν παρέχει ποτέ πρόσβαση στα δεδομένα σας ούτε τα μεταβιβάζει σε τρίτους χωρίς τη συγκατάθεσή σας, (στ) κανένα τρίτο μέρος δεν έχει πρόσβαση στα δεδομένα σας, ούτε μπορεί να έχει πρόσβαση και να διαχειριστεί κάποια από τις συσκευές esa home security ή τα επιμέρους τμήματα αυτής, χωρίς την άδειά σας, (ζ) η Εταιρεία δεν επιλέγει τους παραλήπτες των σας προσωπικών δεδομένων, επομένως δεν εγγυάται την ασφάλεια των δεδομένων σας όταν αυτά διαβιβάζονται σε τέτοιους τρίτους, (η) η Εταιρεία δεν συνδέεται με τέτοια τρίτα μέρη και δεν έχει καμία επιρροή σε αυτά, (θ) αναλαμβάνετε όλους τους κινδύνους που σχετίζονται με την τυχόν μεταφορά των προσωπικών σας δεδομένων σε τρίτους και παραιτείστε ρητά και ανεπιφύλακτα έναντι της Εταιρείας από οποιεσδήποτε τυχόν αξιώσεις, αποζημιώσεις κ.λπ. που σχετίζονται με αυτή τη μεταφορά.

2.4. Λάβετε υπόψη ότι εάν (α) παραχωρήσετε στους απλούς εξουσιοδοτημένους από εσάς προς τούτο χρήστες, άδεια λήψης φωτογραφιών ή δικαίωμα πρόσβασης σε φωτογραφίες ή (β) αν ζητήσετε στην Εταιρεία, για λογαριασμό σας, να δώσει πρόσβαση σε οποιαδήποτε από τις δυνατότητες PhOD σε τρίτα μέρη, η Εταιρεία σας συστήνει να αποφεύγετε τέτοιες ενέργειες.

Τονίζεται ότι η Εταιρεία δεν προβαίνει στην παραχώρηση πρόσβασης σε οποιαδήποτε από τις λειτουργίες PhOD σε οποιοδήποτε άτομο χωρίς εύλογη ανάγκη ή ανάγκη που μπορεί να μην ικανοποιηθεί με άλλο τρόπο. Ωστόσο, εάν θέλετε να επιτρέψετε σε άλλα άτομα να χρησιμοποιούν τη λειτουργία του PhOD σας και να έχουν πρόσβαση σε φωτογραφίες, η Εταιρεία σας συνιστά ανεπιφύλακτα να αξιολογήσετε πρώτα όλους τους κινδύνους.

2.5. Εάν θέλετε να περιορίσετε την πρόσβαση άλλων χρηστών ή τρίτων στη λειτουργία PhOD σας, μπορείτε να το κάνετε μέσω της γραμμής ρυθμίσεων στην εφαρμογή της Εταιρείας ή με τη βοήθεια της ομάδας υποστήριξης της Εταιρείας στην κατωτέρω αναφερόμενη διεύθυνση help@esasecurity.gr. Λάβετε υπόψη ότι η Εταιρεία δεν έχει δικαιοδοσία ως προς το να υποχρεώσει άλλους χρήστες ή τρίτους που έχουν ήδη πρόσβαση στα δεδομένα σας, να διαγράψουν τέτοια δεδομένα. Εάν θέλετε να περιορίσετε τέτοια άτομα από την επεξεργασία των δεδομένων σας ή να τα αναγκάσετε να διαγράψουν τα δεδομένα σας, θα πρέπει να επικοινωνήσετε απευθείας μαζί τους.

3.1. Εάν έχετε περαιτέρω ερωτήσεις σχετικά με αυτήν την παρούσα Δήλωση Απορρήτου, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο help@esasecurity.gr.

3.2. Για λόγους σαφήνειας, η παρούσα Δήλωση, δεν περιλαμβάνει δηλώσεις, εγγυήσεις ή τεχνικές δηλώσεις, ρητές ή σιωπηρές, σχετικά με τη λειτουργικότητα, την αδιάλειπτη χρήση, την ακρίβεια είτε της δυνατότητας PhOD είτε οποιουδήποτε από τα Προϊόντα της Εταιρείας. Η Εταιρεία δεν εγγυάται συγκεκριμένα αποτελέσματα στη χρήση του PhOD. Η Εταιρεία παρέχει οποιαδήποτε περιγραφή του PhOD ή οποιωνδήποτε άλλων Προϊόντων μόνο για λόγους απεικόνισης. ο μόνος στόχος μιας τέτοιας περιγραφής είναι να παραπέμψει στα σχετικά Προϊόντα και να σας παράσχει το πλαίσιο αυτής της Δήλωσης. Ανατρέξτε στην ισχύουσα τεχνική τεκμηρίωση για να λάβετε πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του PhOD ή των Προϊόντων.

Μετάβαση στο περιεχόμενο