ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Στην εταιρεία με την επωνυμία “ESA SECURITY SOLUTIONS Ιδιωτική Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας Ανώνυμη Εταιρεία” και το διακριτικό τίτλο “ESA SECURITY SOLUTIONS S.A.” (εδρεύουσα στο 9ο χλμ Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Ν. Μουδανιών, ΤΚ: 55535, Πυλαία Θεσσαλονίκης, ΑΦΜ: 094119190, ΔΟΥ ΦΑΕ Θεσσαλονίκης)ενδιαφερόμαστε για την προστασία της ιδιωτικής σας ζωής και ιδιαίτερα για τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν. Γι’ αυτό το λόγο, επιθυμούμε να γνωρίζετε τον τρόπο που συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε ή ενδεχομένως γνωστοποιούμε πληροφορίες σας. Η παρούσα Πολιτική περιλαμβάνει την περιγραφή των σχετικών με την επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα δικαιωμάτων σας, καθώς και τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Πληροφορίες που συλλέγουμε:

«Προσωπικά Δεδομένα» είναι κάθε πληροφορία η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ταυτοποίηση ενός φυσικού προσώπου. Η εταιρεία μας συλλέγει τέτοιες πληροφορίες κατά την χρήση και αλληλεπίδραση μέσω της εφαρμογής μας (esahome security app). Επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων μπορεί να γίνει με τους εξής τρόπους: α) μέσω των συστημάτων/συσκευών ασφαλείας (Προϊόντων ή Υπηρεσιών μας) “esa home security και β) μέσω των εφαρμογών μας για κινητές συσκευές (esahome security app).

Επισημαίνεται ότι όλα τα στοιχεία/ δεδομένα που δηλώνει ο χρήστης/συνδρομητής μεταφέρονται και αποθηκεύονται, αφού κρυπτογραφηθούν με τη χρήση ασφαλούς πρωτοκόλλου κρυπτογράφησης.

Προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε:

α) Μέσω των συστημάτων/συσκευών ασφαλείας “esa home security”, ενδέχεται να επεξεργαστούμε:

• Πληροφορίες σχετικά με το σύστημα ασφαλείας σας esa home security (όπως πληροφορίες δικτύου μοντέλου και σειριακού αριθμού, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP, των αρχείων καταγραφής δραστηριότητας της συσκευής, της ιστορικής και τρέχουσας διαμόρφωσης της συσκευής, της τοποθεσίας της).

• Δεδομένα από τις συσκευές esa home security, όπως πληροφορίες δικτύου μοντέλου και σειριακού αριθμού (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης ΙΡ), των αρχείων καταγραφής δραστηριότητας της συσκευής, της ιστορικής και τρέχουσας διαμόρφωσης της συσκευής, της τοποθεσίας της.

• Περιβαλλοντικά δεδομένα από τις συσκευές esa home security θερμοκρασία, επίπεδο θορύβου ή δεδομένα κίνησης.

• Εικόνες και βίντεο που δημιουργούνται μέσω των συσκευών του esa home security.

β) Μέσω της εφαρμογή esa home security app πριν και κατά τη χρήση των προϊόντων ή των υπηρεσιών μας ενδέχεται να επεξεργαστούμε:

• Πληροφορίες για εσάς (όπως ενδεικτικά όνομα, επώνυμο, email, αριθμός τηλεφώνου).

• Πληροφορίες που μοιράζεστε μαζί μας από τον τηλεφωνικό κατάλογο της συσκευής σας όταν προσκαλείτε χρήστες στο Προϊόν (όπως email ή αριθμός τηλεφώνου ενός ή τριών ατόμων που θα δηλώσετε ως χρήστης/συνδρομητής).

• Μοναδικά αναγνωριστικά για τις Υπηρεσίες μας (όπως το όνομα χρήστη και τον ID της συσκευής σας).

• Μοναδικά αναγνωριστικά των χρηστών που έχετε συνδέσει στο Προϊόν, όπως το όνομα χρήστη/συνδρομητή, ο ρόλος του χρήστη στο Προϊόν και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του/της, πληροφορίες σχετικά με την κινητή συσκευή σας, όπως τον τύπο της συσκευής.

• Δεδομένα που βασίζονται στην τοποθεσία για να σας παρέχουν υπενθυμίσεις για να οπλίσετε/αφοπλίσετε το σύστημα εάν ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Geofence στην εφαρμογή μας.

• Πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των Προϊόντων και των Υπηρεσιών μας (όπως αιτήματα από την εφαρμογή στον διακομιστή μας).

• Τα στοιχεία που παρέχετε συμπληρώνοντας τις φόρμες, οι οποίες ενδέχεται να περιέχουν προσωπικά στοιχεία και στοιχεία επικοινωνίας.

• Η διεύθυνση IP σας για να ορίσετε τη χώρα της τοποθεσίας σας.

Γιατί χρειαζόμαστε τα δεδομένα σας;

• Όλα τα δεδομένα που λαμβάνουμε μέσω των συσκευών ασφαλείας esa home security ή ενώ χρησιμοποιείτε τα Προϊόντα ή τις Υπηρεσίες μας υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο για την παροχή υπηρεσιών ασφαλείας που εσείς, ως χρήστες/συνδρομητές, ζητήσατε.

Αυτό σημαίνει ότι επεξεργαζόμαστε όλα αυτά τα δεδομένα για να εκτελέσουμε τη Σύμβαση παροχής υπηρεσιών ΚΔΣ (Κέντρου Διαχείρισης Συμβάντων) που έχουμε μαζί σας. Επίσης, αυτό σημαίνει ότι δεν συλλέγουμε δεδομένα που δεν χρειάζονται ειδικά για να σας παρέχουμε τέτοιες υπηρεσίες.

• Επιπλέον, τα δεδομένα που συλλέγουμε για την παροχή των Υπηρεσιών ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για αναλυτικούς σκοπούς και για τη βελτίωση της εμπειρίας του χρήστη, για την οποία έχουμε έννομο συμφέρον. Τέτοια δεδομένα υφίστανται επεξεργασία αποκλειστικά από την εφαρμογή esahome security app και δεν μεταφέρονται ούτε υποβάλλονται σε επεξεργασία από τρίτους.

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου πρέπει να διαβάζεται προσεκτικά και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα τόσο των Όρων Χρήσης όσο και των λοιπών εταιρικών Πολιτικών της Εταιρείας, τις οποίες, επιβεβαιώνοντας τη συνδρομή σας  (κάνοντας εγγραφή στην ανωτέρω πλατφόρμα/εφαρμογή και  καταχώρηση/δήλωση (registration ID) του συστήματος/ων ασφαλείας «esa home security» που έχει προμηθευτεί, καθώς και τη συνακόλουθη σύναψη Συμφωνίας για την παροχή των υπηρεσιών του Κέντρου Διαχείρισης Συμβάντων (ΚΔΣ) με την Εταιρεία), αποδέχεστε πλήρως και ανεπιφύλακτα και παρέχετε ρητά τη συγκατάθεσή σας, επιλέγοντας την ενέργεια “Αποδέχομαι” και “Αποστολή”.

• Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα που μοιράζεστε μαζί μας όταν πραγματοποιείται εγγραφή χρήστη (όπως email, αριθμό τηλεφώνου, κοκ).

• Για τη διαχείριση του λογαριασμού σας και τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων σας.

• Για να σας στέλνουμε ειδοποιήσεις.

Για πόσο καιρό χρειαζόμαστε τα δεδομένα σας;

Όλα τα δεδομένα αποθηκεύονται για όλη τη διάρκεια της συμβατικής σχέσης με τον χρήστη/συνδρομητή. Ωστόσο, ορισμένοι τύποι δεδομένων (όπως όνομα αντιπροσώπου, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας) ενδέχεται να αποθηκευτούν περισσότερο από την περίοδο συνεργασίας μας για την προσήκουσα εκπλήρωση των νομικών μας υποχρεώσεων.

ΤΥΠΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ
Πληροφορικά στοιχεία που αφορούν στο σύστημα ασφαλείας esa home security (τύπος πακέτου, ID, σειριακός αριθμός μοντέλου συσκευής, τοποθεσία).Για να εκτελέσετε τη σωστή λειτουργία του συστήματος esa home security, της εφαρμογής  esa home security και την υλοποίηση της Σύμβασης παροχής υπηρεσιών Κ.Δ.Σ.Υλοποίηση όρων Σύμβασης παροχής υπηρεσιών Κ.Δ.Σ.– έννομο συμφέρον καθόλη τη διάρκεια της πελατειακής σχέσης ή έως ότου ζητηθεί/εκτελεστεί η διαγραφή από τον χρήστη/συνδρομητή- Ρητή δήλωση συναίνεσης/ συγκατάθεσης χρήστη/συνδρομητήΚαθόλη τη διάρκεια της υλοποίησης των όρων Σύμβασης παροχής υπηρεσιών Κ.Δ.Σ. – Ενδεχόμενη διατήρηση αρχείων έως και 12 μήνες μετά τη λύση/λήξη της ανωτέρω
Στοιχεία ταυτότητας χρήστη/συνδρομητή (όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, e-mail, κοκ) με τον οποίο γίνεται σύζευξη (registration ID) κάθε συστήματος esa home security και των τυχόν υποδεικνυόμενων από το χρήστη/συνδρομητή τρίτων προσώπωνομοίωςομοίωςομοίως
Εικόνες που λαμβάνονται μέσω του συστήματος ασφαλείας esa home security ομοίωςΟμοίως – οι εικόνες ενδέχεται να διαγραφούν νωρίτερα μαζί με τα συσχετισμένα συμβάντα  

Θα διαγράφουμε πάντα τα προσωπικά σας δεδομένα εάν αποφασίσετε να απενεργοποιήσετε τον λογαριασμό σας, άλλως, όταν λυθεί ή λήξει η διάρκεια ισχύος της Σύμβασης παροχής υπηρεσιών του ΚΔΣ που έχετε συνάψει με την Εταιρεία μας, αφού μας αποστείλετε το σχετικό αίτημα εγγράφως στην ηλεκτρονική διεύθυνση: help@esasecurity.gr. Αυτό θα σημαίνει ότι δεν θα σας παρέχουμε περαιτέρω υπηρεσίες και, συνακόλουθα, δεν θα χρειαστούμε τα δεδομένα σας.

Δεν διατηρούμε κανένα αρχείο καταγραφής λειτουργίας στους διακομιστές μας για περισσότερο από ένα μήνα.

Ειδικότερα: οι νομικές βάσεις για επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων

Η Εταιρεία μας στηρίζεται σε τέσσερεις νομικές βάσεις όταν επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, οι οποίες είναι οι ακόλουθες:

 • Εκτέλεση συμβάσεως: όταν η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που προκύπτουν από τη Σύμβαση παροχής υπηρεσιών ΚΔΣ που συνάπτετε με την Εταιρεία μας.
 • Έννομη υποχρέωση: όταν υποχρεούμαστε να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα ώστε να συμμορφωθούμε με μία έννομη υποχρέωση, για να παράσχουμε πληροφορίες σε ένα δημόσιο φορέα ή αρχή.
 • Έννομο συμφέρον: ενδέχεται να επεξεργαστούμε δεδομένα σχετικά με εσάς όταν έχουμε έννομο συμφέρον κατά την εκτέλεση μίας σύννομης δραστηριότητας, έτσι ώστε να διασφαλίσουμε την συνέχεια της δραστηριότητας αυτής.
 • Η συναίνεση σας: ενδέχεται περιστασιακά να σας ζητήσουμε ειδική άδεια να επεξεργαστούμε κάποια προσωπικά σας δεδομένα, και η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων θα γίνει μόνο με αυτόν τον τρόπο, εάν συμφωνήσετε προς αυτό. Μπορείτε να αποσύρετε την συναίνεση σας οποτεδήποτε, χωρίς αναδρομικό αποτέλεσμα, επικοινωνώντας μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: help@esasecurity.gr. Σε κάθε περίπτωση, τονίζεται κάθε Χρήστης/ Συνδρομητής του συστήματος παροχής ασφαλείας «esa home security», κάνοντας εγγραφή στην ανωτέρω πλατφόρμα/εφαρμογή, και ολοκληρώνοντας την καταχώρηση/δήλωση (registration ID) του συστήματος/ων ασφαλείας «esa home security» που έχει προμηθευτεί, καθώς και τη συνακόλουθη σύναψη Συμφωνίας για την παροχή των υπηρεσιών του Κέντρου Διαχείρισης Συμβάντων (ΚΔΣ) με την ανωτέρω εταιρεία, έχει παράλληλα, αποδεχθεί (ενν. ο χρήστης/συνδρομητής) πλήρως, ρητά και ανεπιφύλακτα την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, δίνοντας τη συγκατάθεσή του για την ανωτέρω επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων. Περαιτέρω, φυσικά, αποδέχεται με τον ίδιο τρόπο και τη Δήλωση Απορρήτου, τους Όρους και Προυποθέσεις Χρήσης της εφαρμογής/πλατφόρμας “esahome security app”, τους Όρους και Προυποθέσεις Χρήσης του συστήματος ασφαλείας «esa home security» και τη Δήλωση Εγγύησης του τελευταίου.

Θα κοινοποιηθούν τα δεδομένα σας;

Γενικά, μπορούμε να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο όταν χρειάζεται για να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες που ζητήσατε. Τέτοια δεδομένα ενδέχεται να γνωστοποιηθούν στους προμηθευτές και τους παρόχους υπηρεσιών μας, οι οποίοι παρέχουν ορισμένες υπηρεσίες για τη λειτουργία των Προϊόντων και των Υπηρεσιών μας. Αυτό περιλαμβάνει ενέργειες όπως την τεχνική υποστήριξη και την αντιμετώπιση προβλημάτων κ.λπ.

Πόσο ασφαλή είναι τα δεδομένα σας;

Λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και έχουμε εφαρμόσει όλα τα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα κατάλληλα για τους κινδύνους. Ορισμένες μέθοδοι ασφαλείας που χρησιμοποιούμε περιλαμβάνουν τείχη προστασίας, κρυπτογράφηση δεδομένων και έλεγχο εξουσιοδότησης πρόσβασης σε πληροφορίες. Προστατεύουμε τις πληροφορίες σας μέσω ελέγχου ταυτότητας διακομιστή και ασφαλών συνδέσεων.

Επίσης, λαμβάνουμε πρόσθετες προφυλάξεις όταν ανταποκρινόμαστε στα αιτήματά σας πρόσβασης ελέγχοντας διπλά την ταυτότητά σας ως χρήστη μας, επειδή δεν θέλουμε τα δεδομένα σας να κοινοποιούνται σε μη εξουσιοδοτημένα άτομα. Ωστόσο, μην ξεχνάτε ότι υπάρχουν περιπτώσεις κατά τις οποίες μπορεί να κλαπεί η ταυτότητα ή οι προσωπικές σας συσκευές, οπότε μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας σε τέτοιες περιπτώσεις.

Τα δικαιώματα σας σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως ενσωματώθηκε στο ν. 4624/2019 και ισχύει, αναφορικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, είναι τα εξής:

 • Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα που επεξεργαζόμαστε.
 • Δικαίωμα διόρθωσης ελλιπών ή ανακριβών σας δεδομένων που διατηρεί η Εταιρεία μας.
 • Δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων.
 • Δικαίωμα περιορισμού της Επεξεργασίας των δεδομένων.
 • Δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων σε εσάς ή σε τρίτους. Μπορείτε να λαμβάνετε, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και να τα διαβιβάζετε, υπό τις νόμιμες προϋποθέσεις, σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας αρκεί αυτό να μην επηρεάζει δυσμενώς τα δικαιώματα και τις ελευθερίες άλλων (μόνο για αυτοματοποιημένη επεξεργασία πληροφοριών τις οποίες μας παρείχατε με τη συγκατάθεσή σας ή για την εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης).
 • Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, ανά πάσα στιγμή. Η Εταιρεία μας δύναται να μην ικανοποιήσει το εν λόγω δικαίωμά σας, εφόσον καταδείξει επιτακτικούς και νόμιμους λόγους επεξεργασίας που υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή για θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.
 • Δικαίωμα να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε περίπτωση που κρίνετε ότι τα δεδομένα σας υφίστανται μη νόμιμη επεξεργασία. Για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, μπορείτε να επισκεφθείτε την εφαρμογή της (www.dpa.gr).

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, καθώς και για κάθε πληροφορία σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε υποβάλλετε αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση help@esasecurity.gr. Κατά κανόνα, το αίτημά σας θα ικανοποιείται, εντός μηνός από την παραλαβή του.

Cookies

Εάν επισκέπτεστε την εφαρμογή μας, θα τοποθετήσουμε ορισμένα cookies στη συσκευή σας. Σε αυτήν την ενότητα, μπορείτε να μάθετε γιατί το κάνουμε αυτό. Επίσης, μπορείτε να μας αποτρέψετε από την τοποθέτηση cookies αποκλείοντάς τα ή διαγράφοντας τα στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη χρήση cookies από τις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Cookies μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.aboutcookies.org.

Τύπος cookies από την εφαρμογή του esa home security.

• Cookies που χρησιμοποιούνται για την προσαρμογή της εμπειρίας σας στην εφαρμογή μας.

• Cookies που χρησιμοποιούνται για την ανάλυση του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιείτε την εφαρμογή μας.

Συμμόρφωση της Εταιρείας μας στους κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί απορρήτου.

Για τη συμμόρφωση με τους διεθνείς νόμους περί προστασίας δεδομένων, το esa home security εφαρμόζει σημαντικό αριθμό μέτρων, μηχανισμών και διαδικασιών. Για παράδειγμα, η esa home security εφαρμόζει τις αρχές του περιορισμού επεξεργασίας δεδομένων (απόρρητο από σχεδιασμό και από προεπιλογή), ελαχιστοποίηση δεδομένων, έλεγχο πρόσβασης, πολιτικές επεξεργασίας δεδομένων (αποθήκευση, επεξεργασία, πολιτικές διαγραφής κ.λπ.). Ως μέρος των διαβιβάσεων δεδομένων, η esa home security χρησιμοποιεί διάφορα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων οργανωτικών και τεχνικών μέτρων και tυπικών συμβατικών ρητρών.

Σε ποιους διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε, δύνανται να διαβιβάζονται σε τρίτους. Ειδικότερα, σε οποιαδήποτε αρμόδια εποπτική, δημόσια ή δικαστική αρχή, εφόσον αυτό επιβάλλεται από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο ή από δικαστική απόφαση.

Ενημέρωση της παρούσας Πολιτικής

 • Σας ενημερώνουμε ότι αυτή η πολιτική ενδέχεται να αλλάξει κατά περιόδους.
 • Εφόσον αποφασίσουμε να διαφοροποιήσουμε ουσιωδώς την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, θα λάβετε προηγούμενη ενημέρωση, ή εάν και όπου απαιτείται, θα ζητηθεί η συγκατάθεσή σας πριν την εφαρμογή της νέας πολιτικής.
 • Σε κάθε περίπτωση, ενθαρρύνστε να διαβάζεται περιοδικά την παρούσα Πολιτική και τυχόν τροποποιήσεις της.
 • Σε περίπτωση διαφωνίας του χρήστη/συνδρομητή με κάποιον από τους όρους της παρούσας, αυτός οφείλει να διακόψει και να αποφύγει την περιήγηση του/ της στην ανωτέρω εφαρμογή, ειδοποιώντας σχετικά την Εταιρεία.

Εάν έχετε περαιτέρω ερωτήσεις σχετικά με αυτήν την Πολιτική Απορρήτου, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο help@esasecurity.gr.

Μετάβαση στο περιεχόμενο