ΔΕΣΦΑ – ESA, μια συνεργασία με υψηλά πρότυπα ασφαλείας

Ο Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε., με εμβληματική παρουσία στον τομέα της ενέργειας, ανανέωσε τη συνεργασία του με την ESA όσον αφορά  την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών ασφαλείας για τα επόμενα δύο (2) έτη. Η επέκταση αυτή της συνεργασίας υπογράφεται με τις υψηλότερες προδιαγραφές ασφαλείας και καλύπτει δέκα (10) εγκαταστάσεις σε πανελλαδικό επίπεδο, με δυναμικό άνω των εβδομήντα πέντε (75) ατόμων.

Η ανανέωση αυτή προκύπτει ως αποτέλεσμα των εξαιρετικών αποτελεσμάτων της προηγούμενης συνεργασίας μας. Συνεχίζουμε να δεσμευόμαστε για την ασφάλεια των κρίσιμων υποδομών του ΔΕΣΦΑ, παρέχοντας υπηρεσίες που έχουν ως στόχο την προστασία και την ασφάλεια του Οργανισμού.

Μετάβαση στο περιεχόμενο