ΑΔΜΗΕ – ESA, η δέσμευσή μας για την ασφάλεια των κρίσιμων υποδομών

Η ασφάλεια, η καινοτομία και η ανάπτυξη αποτελούν τον κεντρικό πυλώνα της συνεργασίας μεταξύ της ESA και της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. Σε αυτό το πλαίσιο, δεν ανακοινώνουμε απλά μια νέα συνεργασία, αλλά εκφράζουμε τη δέσμευσή μας για την ασφάλεια των κρίσιμων υποδομών της εταιρείας σε όλη τη χώρα.

Για την υλοποίηση του έργου παροχής υπηρεσιών ασφαλείας σε δεκατρείς (13) εγκαταστάσεις της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. πανελλαδικά, η ESA επέλεξε και διέθεσε μια εξειδικευμένη ομάδα ασφαλείας, αποτελούμενη από εξήντα (60) άτομα.

Η συγκεκριμένη συνεργασία αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς τη διασφάλιση ενός ασφαλούς περιβάλλοντος για τις δραστηριότητες της εταιρείας μας. Παραμένουμε αφοσιωμένοι στην επίτευξη υψηλότερων προτύπων ποιότητας και αποτελεσματικότητας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο