Η ESA υποδέχεται τη νέα συνεργασία της με τη ΔΕΗ

Στο πλαίσιο της διεύρυνσης των συνεργασιών μας, υποδεχόμαστε με ιδιαίτερη χαρά τη ΔΕΗ και συγκεκριμένα το κέντρο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας στο Λαύριο. Για τη νέα αυτή συνεργασία υλοποιήσαμε καινοτόμα συστήματα ασφαλείας, όπως τα συστήματα περιμετρικής ζώνης, επιτήρησης θαλάσσιου μετώπου, επιτήρησης εγκαταστάσεων, ελέγχου πρόσβασης κ.α.

Επιπλέον, στις υποχρεώσεις του έργου περιλαμβάνονται η υλοποίηση των δικτύων επικοινωνιών, η κατασκευή Data Room & Control Room, η ενοποίηση με το Κέντρο Διαχείρισης Συμβάντων της ΔΕΗ καθώς και το σύνολο των εργασιών για την ολοκληρωμένη και εμπρόθεσμη παράδοση του έργου. Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι καθώς αυτή η συνεργασία μας δίνει τη δυνατότητα να συμμετέχουμε στην αύξηση του επιπέδου ασφαλείας σε νευραλγικές εγκαταστάσεις της ΔΕΗ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο