Νέα Συνεργασία της ESA με το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου

Η ESA συμμετέχει ουσιαστικά στην αναβάθμιση του βιοτικού επιπέδου των επωφελούμενων στις Δομές φιλοξενίας του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, της υλικοτεχνικής υποδομής και της εύρυθμης καθημερινής λειτουργίας των Δομών, έχουμε δημιουργήσει ένα καινοτόμο κέντρο διαχείρισης συμβάντων, στο οποίο η τεχνολογία και το ανθρώπινο δυναμικό συνδυάζονται για την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών ασφαλείας ύψιστης ποιότητας.

Ολοκληρώνοντας σχεδόν ένα χρόνο λειτουργίας στις Δομές Φιλοξενίας, η ESA έχει λάβει και διαχειριστεί ένα σημαντικό πλήθος συμβάντων. Τόσο το ανθρώπινο δυναμικό, το οποίο έχει αναλάβει τη φύλαξη των Δομών, όσο και τα εγκατεστημένα τεχνολογικά συστήματα, έχουν συμβάλει συνεργατικά αντιμετωπίζοντας πιθανές απειλές με αρτιότητα, ώστε να διαφυλαχθεί η εύρυθμη λειτουργία των Δομών και η προστασία της ανθρώπινης ζωής και ακεραιότητας.

Η ενοποίηση διαφορετικών τεχνολογικών συστημάτων και η ψηφιοποίηση των διαδικασιών που ακολουθεί το ανθρώπινο δυναμικό, με την ταυτόχρονη ενσωμάτωσή τους στην ίδια πλατφόρμα διοίκησης PSIM, επιτρέπει στους υπεύθυνους για την ασφάλεια να εποπτεύουν αποτελεσματικά το επιχειρησιακό περιβάλλον και να ανταποκρίνονται άμεσα στην εκδήλωση απειλών.

Στις υποχρεώσεις της ESA, εκτός της υλοποίησης του Κέντρου Διαχείρισης συμβάντων, εντάχθηκε η στελέχωση και λειτουργία του, η εγκατάσταση καινοτόμων υποσυστημάτων ασφαλείας στο μεγαλύτερο πλήθος των Δομών του Υπουργείου καθώς και η παροχή υπηρεσιών ασφαλείας στις Δομές Αττικής και Στερεάς Ελλάδος.

Η σύνθεση της τεχνολογίας, του ανθρώπινου δυναμικού και των διαδικασιών, των τριών απαραίτητων συστατικών της παροχής υπηρεσιών ασφαλείας, επέτρεψαν τη δημιουργία ενός έργου αναφοράς στην Ελλάδα. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του έργου αυτού βασίστηκε στα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα μας, στα οποία εντάσσονται η υψηλή τεχνογνωσία σχεδιασμού και ενοποίησης καινοτόμων συστημάτων ασφαλείας καθώς και η αποτελεσματική πλαισίωσή τους με το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό που διασφαλίζει την ομαλή και ασφαλή λειτουργία των Οργανισμών που προστατεύουμε.

Μετάβαση στο περιεχόμενο