ΔΕΗ – ESA, μια συνεργασία με δυναμική εξέλιξη

Η ESA, με υπερηφάνεια ανακοινώνει την έναρξη μιας νέας, εξαιρετικά σημαντικής συνεργασίας με τη ΔΕΗ, συνεχίζοντας την επιτυχημένη πορεία συνεργασιών που έχουμε ήδη αναπτύξει, η οποία βασίζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη που έχουμε εδραιώσει μέχρι τώρα.

Η νέα συμφωνία αφορά την παροχή υπηρεσιών φύλαξης στις εγκαταστάσεις της ΔΕΗ, καλύπτοντας την Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα. Η συγκεκριμένη συνεργασία εκτείνεται σε 23 εγκαταστάσεις και προβλέπει την παροχή στατικής και εποχούμενης υπηρεσίας φύλαξης. Το πλήθος του προσωπικού που θα απασχοληθεί στο πλαίσιο αυτό ανέρχεται σε περίπου εκατόν δέκα (110) άτομα, ενισχύοντας έτσι τις δυνατότητες παροχής υψηλής ποιότητας υπηρεσιών ασφαλείας.

Σε μια εποχή όπου η ασφάλεια και η προστασία αποτελούν ουσιώδη ζητήματα της επιχειρηματικής δραστηριότητας, η επέκταση της συμφωνίας με την ΔΕΗ αντικατοπτρίζει τη δέσμευσή μας για την παροχή αξιόπιστων και αποτελεσματικών υπηρεσιών φύλαξης.

Μετάβαση στο περιεχόμενο