24ωρο Κέντρο Διαχείρισης Συμβάντων
Τηλ.: 210 3413700-1
Αθήνα

Κτίριο: Alertness
Διεύθυνση: Ηνιόχου 26, 152 38 Χαλάνδρι
Κτίριο: Effectiveness
Διεύθυνση: Πτολεμαίου 14, 152 38 Χαλάνδρι
Τηλ.: 214 1001 400
Fax.: 214 1001 499
Email:

Θεσσαλονίκη

Διεύθυνση: Ποσειδώνος 87, 570 01, Πυλαία
Τηλ.: 214 1001 450
Fax.: 231 0754885

Φόρμα επικοινωνίας

Παρακαλώ γράψτε το όνομα σας.

Παρακαλώ γράψτε το επώνυμο σας.

Παρακαλώ γράψτε το email σας.

Παρακαλώ γράψτε το τηλέφωνο σας.

Παρακαλώ γράψτε το περιοχή διαμονής σας.

Παρακαλώ γράψτε το μήνυμα σας.

Invalid Input

24ωρο Κέντρο
Διαχείρισης Συμβάντων
Τηλ.:210 3413700-1
Ακολουθήστε μας
Αθήνα
Ηνιόχου 26, 152 38
Χαλάνδρι
Πτολεμαίου 14, 152 38
Χαλάνδρι
Τηλ.:214 1001 400
Email:
Θεσσαλονίκη
Ποσειδώνος 87, 570 01
Πυλαία
Τηλ.:214 1001 450