24ωρο Κέντρο Διαχείρισης Συμβάντων
Τηλ.: 210 3413700-1
Αθήνα

Κτίριο: Alertness
Διεύθυνση: Ηνιόχου 26, 152 38 Χαλάνδρι
Κτίριο: Effectiveness
Διεύθυνση: Πτολεμαίου 14, 152 38 Χαλάνδρι
Τηλ.: 214 1001 400
Fax.: 214 1001 499
Email:

Θεσσαλονίκη

Διεύθυνση: Ποσειδώνος 87, 570 01, Πυλαία
Τηλ.: 214 1001 450
Fax.: 231 0754885

24ωρο Κέντρο
Διαχείρισης Συμβάντων
Τηλ.:210 3413700-1
Ακολουθήστε μας
Αθήνα
Ηνιόχου 26, 152 38
Χαλάνδρι
Πτολεμαίου 14, 152 38
Χαλάνδρι
Τηλ.:214 1001 400
Email:
Θεσσαλονίκη
Ποσειδώνος 87, 570 01
Πυλαία
Τηλ.:214 1001 450