Διαχείριση της Ποιότητας

iso sertifications quality

H ESA Security Solutions, με πίστη στις αρχές και τις αξίες της, ενσωματώνει στην κουλτούρα της πρότυπα και εργαλεία Ποιότητας με σκοπό τη διαρκή βελτίωση των διεργασιών της και την ικανοποίηση των ενδιαφερομένων μερών (πελατών, υπαλλήλων, μετόχων).

Δεσμευόμενοι στην εφαρμογή ενός Ενιαίου Συστήματος Διαχείρισης και Διοίκησης, ανανεώσαμε μετά από τακτική επιθεώρηση από ανεξάρτητο διαπιστευμένο Φορέα, τις Πιστοποιήσεις μας για τα Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001, Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001, Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία OHSAS 18001 (ΕΛΟΤ 1801), σύμφωνα με τα ισχύοντα διεθνή πρότυπα.

Παράλληλα, στο πλαίσιο ενίσχυσης του συστήματος διαχείρισης, ενσωματώσαμε στο σύστημά μας τα πρότυπα ISO 27001 Ασφαλούς Διαχείρισης Πληροφοριών & ISO 22301 Διαχείριση Επιχειρησιακής Συνέχειας, σε συμφωνία με τις εθνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς κείμενες κανονιστικές διατάξεις.

Με την ενσωμάτωση των προτύπων ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 (ΕΛΟΤ 1801), ISO 27001 & ISO 22301 στην καθημερινή επιχειρησιακή λειτουργία μας:

  • Επενδύουμε στην εμπιστοσύνη των υφισταμένων και δυνητικών πελατών
  • Διασφαλίζουμε την κάλυψη εκφρασμένων και μελλοντικών αναγκών, τόσο των πελατών, όσο και των ενδιαφερομένων μερών (προσωπικό, μέτοχοι και κοινωνικό περιβάλλον)
  • Εφαρμόζουμε μέτρα διαρκούς βελτίωσης των διεργασιών μας
  • Βελτιστοποιούμε την απόδοση των εταιρικών αποτελεσμάτων σε συνδυασμό με τους απαιτούμενους πόρους, ώστε να διατηρήσουμε την ανταγωνιστικότητά μας
  • Βελτιώνουμε τις συνθήκες εργασίας που ενισχύουν το ηθικό των ανθρώπων μας, μειώνουμε τον αριθμό και την έκταση ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών, μειώνουμε τον χαμένο χρόνο από εργασιακά ατυχήματα και αυξάνουμε την παραγωγικότητά μας
  • Εφαρμόζουμε κατάλληλους ελέγχους ώστε να διασφαλίσουμε την εμπιστευτικότητα, ακεραιότητα και τη διαβάθμιση της πληροφορίας
  • Υιοθετούμε κατάλληλα σχέδια αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών, ώστε να διασφαλίζουμε την αδιάλειπτη λειτουργία της εταιρείας με τις λιγότερες δυνατές επιπτώσεις για εμάς και τους πελάτες μας
24ωρο Κέντρο
Διαχείρισης Συμβάντων
Τηλ.:210 3413700-1
Ακολουθήστε μας
Αθήνα
Ηνιόχου 26, 152 38
Χαλάνδρι
Πτολεμαίου 14, 152 38
Χαλάνδρι
Τηλ.:214 1001 400
Email:
Θεσσαλονίκη
9ο χλμ Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών, . 555 35
Πυλαία
Τηλ.:214 1001 450

Επωνυμία : ESA SECURITY SOLUTIONS SA  Νομική μορφή : Ανώνυμη εταιρεία Έδρα :9ο χλμ Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών  Πυλαία Θεσσαλονίκη  Αριθμός ΓΕΜΗ : 058154004000