Προσαρμογή και Υιοθέτηση Νέων Τεχνολογιών – Η απάντηση στις προκλήσεις της εποχής!

Ο κλάδος της φυσικής ασφάλειας οφείλει να εξελίσσεται συνεχώς, μιας και είναι αναγκασμένος να προσαρμόζεται στο ευρύτερο περιβάλλον όπως αυτό διαμορφώνεται κατά καιρούς και τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν.

Χαρακτηριστικά, το 2020 μπορούμε να πούμε ότι είναι ένας σταθμός σε αυτή την εξέλιξη, μιας και στη διαχείριση της ασφάλειας παγκοσμίως, προστέθηκε μια ακόμα μεγάλη πρόκληση που αφορούσε φυσικά την υγειονομική κρίση της πανδημίας του Covid-19.
Οι πολιτικές, οι διαδικασίες, οι μέθοδοι, οι υπηρεσίες και οι τεχνολογίες που αναπτύσσονται για την ασφάλεια, επηρεάστηκαν σημαντικά από αυτή τη κρίση, αποδεικνύοντας ότι στο τομέα της φυσικής ασφάλειας, η προσαρμογή στις αναδυόμενες απαιτήσεις είναι κομβικής σημασίας παράγοντας αποτελεσματικότητας και ποιότητας.

Παρακολουθώντας παγκόσμιες έρευνες που πραγματοποιήθηκαν τη φετινή χρονιά σχετικά με τις υπηρεσίες ασφάλειας και ειδικότερα τον τομέα των φυλάξεων και συλλέγοντας κάποια βασικά συμπεράσματα που προκύπτουν, αντιλαμβανόμαστε ότι οι ιδιαίτερες συνθήκες που επικράτησαν το 2020, επηρέασαν σημαντικά τον κύκλο εργασιών των εταιριών παροχής υπηρεσιών ασφάλειας και τον τρόπο που λειτουργούσαν ενώ παράλληλα ώθησαν πολλές από αυτές, να αξιοποιήσουν νέους τεχνολογικούς πόρους.    

Αυξημένες απαιτήσεις - Νέες προκλήσεις

Σε ότι αφορά τις επανδρωμένες υπηρεσίες, είναι λογικό για παράδειγμα από την μια πλευρά να υπήρξαν περιορισμοί στη διάθεση προσωπικού σε έργα με συνάθροιση κοινού όπως δημόσιες εκδηλώσεις (πολιτιστικές και αθλητικές) αλλά και στις μεταφορές, ενώ από την άλλη αυξήθηκαν σημαντικά οι ανάγκες για προσωπικό για τη διαχείριση θεμάτων ασφάλειας σε σούπερ μάρκετ, εμπορικά κέντρα και γενικά χώρους λιανικού εμπορίου, αλλά και σε υγειονομικές εγκαταστάσεις, όπως επίσης και σε χώρους παραγωγής και υπηρεσιών.

Σύμφωνα πάντα με τις ίδιες έρευνες μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τις εταιρίες παροχής υπηρεσιών ασφάλειας φέτος, αποτέλεσε η προστασία του ίδιου του προσωπικού τους, προκειμένου οι άνθρωποι τους να παραμείνουν υγιείς αλλά και επιχειρησιακά ικανοί και αποτελεσματικοί για να ανταποκριθούν στο έργο τους. Καταλυτικά γεγονότα όπως αυτό της πανδημίας, ωθούν συνήθως τις εταιρίες να επαναπροσδιορίσουν βασικές πτυχές της λειτουργίας τους και στις περισσότερες των περιπτώσεων σε αυτόν τον επαναπροσδιορισμό πρωταρχικό ρόλο παίζει η υιοθέτηση και επένδυση σε  σύγχρονες τεχνολογίες.

Τεχνολογίες απομακρυσμένου ελέγχου μέσω smartphones
Ενδεικτικά μπορούμε να αναφέρουμε ότι όλο και περισσότεροι επόπτες σε έργα φυλάξεων άρχισαν να λειτουργούν επιχειρησιακά εξ’ αποστάσεως, προκειμένου να ελέγχουν, να καθοδηγούν και να βοηθούν το προσωπικό τους από απόσταση, χρησιμοποιώντας ειδικές τεχνολογικές λύσεις και εφαρμογές για αυτό το σκοπό.
Πάνω από το 80% των εταιριών παροχής υπηρεσιών ασφάλειας παγκοσμίως, έχουν δηλώσει ότι χρησιμοποιούν κάποιο είδος λογισμικού για τη διαχείριση των επιχειρησιακών λειτουργιών τους και το ποσοστό αυτό αυξάνεται διαρκώς. Σε αυτές, περιλαμβάνονται εταιρίες που αξιοποιούν κλασσικές εφαρμογές ηλεκτρονικής επικοινωνίας, αλλά και αρκετές που σήμερα χρησιμοποιούν σύγχρονα συστήματα και εφαρμογές απομακρυσμένης διαχείρισης μέσω για smartphones.

Ας εστιάσουμε λοιπόν λίγο παραπάνω, στις λύσεις διαχείρισης προσωπικού ασφάλειας μέσω των εφαρμογών των κινητών τηλεφώνων, που εφαρμόζονται εδώ και κάποια χρόνια αποτελώντας βασικό εργαλείο για τους εργαζομένους στο χώρο αλλά και τον οργανισμό. Με δεδομένο ότι οι άνθρωποι του πεδίου στο τομέα της ασφάλειας, είναι πολλές φορές συνεχώς σε κίνηση και βρίσκονται κατά την βάρδια τους σε πολλά απομακρυσμένα σημεία, η ανάγκη να έχουν σε πραγματικό χρόνο και με κάθε τρόπο αξιόπιστη επικοινωνία με το κέντρο επιχειρήσεων ή τους επόπτες τους, είναι σημαντική. Ο έλεγχος των δραστηριοτήτων του προσωπικού, η άμεση παροχή βοήθειας αν χρειαστεί και η απαίτηση για ολοκληρωμένη ορατότητα και έλεγχο συνολικά ενός έργου ασφάλειας, καθιστά τις λύσεις των εφαρμογών διαχείρισης μέσω κινητού τηλεφώνου κάτι παραπάνω από κομβική στις μέρες μας όπου προστίθεται μια ακόμα πρόκληση : η τάση για τήρηση αποστάσεων σύμφωνα με τα μέτρα και τους κανόνες περιορισμού της διασποράς του covid-19.

Επιχειρώντας να αναδείξουμε ορισμένες από τις βασικές λειτουργίες που προσφέρουν αυτές οι λύσεις απομακρυσμένης διαχείρισης μέσω κινητών τηλεφώνων θα πρέπει σίγουρα να αναφέρουμε τον γεωγραφικό προσδιορισμό του χρήστη – εργαζόμενου στο πεδίο, τη δυνατότητα αποστολής σημαντικών ειδοποιήσεων με γρήγορο και απλό τρόπο από πολλαπλά σημεία αλλά και τη καταγραφή και διαχείριση περιστατικών μέσω λήψης φωτογραφιών ή βίντεο και αποστολής στα κέντρα επιχειρήσεων. Επίσης, ιδιαίτερα σημαντική είναι και η παρακολούθηση των περιπολιών και των σημείων ελέγχου μιας εγκατάστασης, μεταδίδοντας πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο και δημιουργώντας αναφορές με τα δεδομένα που προκύπτουν.  

Η προστασία των λεγόμενων και «μοναχικών εργαζομένων» - δηλαδή αυτών που εργάζονται σε ένα πεδίο αρκετά απομακρυσμένο και μόνοι τους – είναι ένας από τους σημαντικότερους σκοπούς αυτών των λύσεων. Αποτελούν δηλαδή ένα εργαλείο που μπορεί να μειώσει τους κινδύνους στους οποίους είναι εκτεθειμένος  ένας «μοναχικός εργαζόμενος» προσφέροντας τη δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας και αποστολής ειδοποιήσεων σε κάθε ενδεχόμενη απειλή.

Η αυτοματοποίηση των διαδικασιών κατά την απομακρυσμένη εργασία του προσωπικού ασφάλειας αποτελεί λοιπόν ένα πεδίο δράσης λαμπρό για τις εταιρίες του χώρου, ιδιαίτερα στις σημερινές συνθήκες.

Είναι σίγουρο πάντως ότι οι εταιρείες που είναι αποφασισμένες να «αγκαλιάσουν» τις νέες τεχνολογίες θα πρέπει να εξετάσουν πρώτα από όλα τις πραγματικές τους ανάγκες, να επιλέξουν τις κατάλληλες λύσεις που θα τους οδηγήσουν στη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας τους. Η τεχνολογία δεν είναι αυτοσκοπός, αλλά μπορεί να γίνει το μέσο προκειμένου οι οργανισμοί που παρέχουν καλύτερες υπηρεσίες ασφάλειας, να προσφέρουν στους πελάτες τους ποιοτικότερες και αποτελεσματικότερες λύσεις και παράλληλα να πείσουν και να εμπνεύσουν τις επιχειρήσεις στις οποίες απευθύνονται, ώστε να δούνε τις επενδύσεις στην ασφάλεια ως μια ευκαιρία ενίσχυσης της παραγωγικότητας τους αλλά και εγγύηση της σταθερότητας και ανθεκτικότητας στους δύσκολους και ιδιαίτερα κρίσιμους καιρούς που ζούμε.

24ωρο Κέντρο
Διαχείρισης Συμβάντων
Τηλ.:210 3413700-1
Ακολουθήστε μας
Αθήνα
Ηνιόχου 26, 152 38
Χαλάνδρι
Πτολεμαίου 14, 152 38
Χαλάνδρι
Τηλ.:214 1001 400
Email:
Θεσσαλονίκη
9ο χλμ Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών, . 555 35
Πυλαία
Τηλ.:214 1001 450

Επωνυμία : ESA SECURITY SOLUTIONS SA  Νομική μορφή : Ανώνυμη εταιρεία Έδρα :9ο χλμ Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών  Πυλαία Θεσσαλονίκη  Αριθμός ΓΕΜΗ : 058154004000